O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 462 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS VADO IR UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS UKMERGĖS NUOVADOS FONDĄ NR. 462

2008-07-29  Nr. SA-333

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Ukmergės apskrities milicijos vadas (1919-06-01–1923-12-31)

Ukmergės apskrities policijos vadas (1924-01-01–1924 m. birželio mėn.)

Ukmergės miesto ir apskrities policijos vadas (1924 m. birželio mėn.–1934-12-31)

Ukmergės apskrities policijos vadas (1935-01-01–1940-07-29)

2. Ukmergės apskrities milicijos Ukmergės nuovada (1919 m. birželio mėn.–1921 m. birželio mėn.)

Ukmergės apskrities I milicijos nuovada (1921 m. birželio mėn.–1923-12-31)

Ukmergės apskrities I policijos nuovada (1924-01-01–1932-08-31)

Ukmergės apskrities policijos Ukmergės nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Milicija Ukmergės apskrityje pradėta organizuoti 1918 m. lapkričio mėn.[1]

Vidaus reikalų ministro 1919-06-17 įsakymu Nr. 184 nuo 1919-06-01 paskirtas Ukmergės apskrities milicijos vadas.[2] Dokumentuose dar vartojamas Ukmergės miesto ir apskrities milicijos pavadinimas.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 Ukmergės apskrities milicijos vadas nuo 1924-01-01 pavadintas Ukmergės apskrities policijos vadu.[3]

Vadovaujantis 1924-05-31 paskelbtu Apskričių, apskričių teisėmis miestų, valsčių teisėmis miestų ir valsčių sąrašu, Ukmergės apskrities policijos vadas nuo 1924 m. birželio mėn. vadinamas Ukmergės miesto ir apskrities policijos vadu.[4]

Milicijos, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Ukmergės apskrities (Ukmergės miesto ir apskrities) viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui.

Vidaus reikalų ministro 1934-12-22 įsakymu Nr. 83 Ukmergės miesto ir apskrities policijos vadas nuo 1935-01-01 pavadintas Ukmergės apskrities policijos vadu.[5]Policijos vadas buvo pavaldus Ukmergės apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Ukmergės apskrities milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[6] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[7] kiti teisės aktai.

Ukmergės apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.[8]

2. Ukmergės apskrities milicijos Ukmergės nuovada veiklą pradėjo 1919 m. birželio mėn.[9] Tiksli nuovados įsteigimo data nenustatyta.

Ukmergės apskrities milicijos Ukmergės nuovada nuo 1921 m. birželio mėn. vadinama Ukmergės apskrities I milicijos nuovada. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Nuovados veikimo plotas – Ukmergės miestas bei Ukmergės ir Deltuvos valsčiai.[10]

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 Ukmergės apskrities I milicijos nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Ukmergės apskrities I policijos nuovada.[11]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 Ukmergės apskrities I policijos nuovada nuo 1932-09-01 pertvarkyta į I eilės Ukmergės apskrities policijos Ukmergės nuovadą.[12] Nuovados veikimo plotas – Ukmergės miestas ir Deltuvos valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Ukmergės apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Ukmergės apskrities policijos Ukmergės nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti, kiti teisės aktai.

Ukmergės apskrities policijos Ukmergės nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų  ir privalomų įsakymų vykdymo Ukmergės apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, policijos nuovadų ir punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

2. Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ukmergės apskrities policijos vado ir Ukmergės apskrities policijos Ukmergės nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 2 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952 m. Ukmergės miesto policijos nuovados fonde buvo 530 saugojimo vienetų. Dokumentų tvarkymo metu buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 199 apskaitos vienetai, atrinkta naikinti 222 saugojimo vienetai.

1953-10-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ukmergės rajoninio valstybinio archyvo perėmė Ukmergės apskrities policijos 45 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. LCVA apyrašas peršifruotas į Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 462 yra 2 apyrašai, 244 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Ukmergės apskrities policijos vado veiklos ir policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities milicijos vado įsakymai, pirminių kvotų protokolai, pranešimai apie įvykius apskrityje, milicijos priežiūroje laikomus asmenis, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus ir jų išaiškinimus, apsigyvenusius svetimšalius, susirašinėjimo ieškomų asmenų, svetimšalių, prostitučių registracijos, spekuliacijos, bausmių už degtinės varymą skyrimo, vidaus pasų, vakarams ir susirinkimams rengti leidimų, asmens liudijimų išdavimo, personalo aprūpinimo klausimais dokumentai, milicijos tarnautojų, svetimšalių, ieškomų asmenų, naujokų sąrašai, svetimšalių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 199 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1938 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Ukmergės apskrities policijos Ukmergės nuovados veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie atsargos karių užimtumą, naujokus, įvykius nuovados teritorijoje, nutrauktas baudžiamąsias bylas, statistinės žinios apie kriminalinius įvykius, susirašinėjimo mokesčių, baudų išieškojimo, svetimšalių apgyvendinimo, pilietybės suteikimo, policijos tarnautojų perkėlimo, aprūpinimo klausimais dokumentai, nesumokėjusių mokesčių asmenų turto aprašymo protokolai, daiktinių kaltės įrodymų sunaikinimo aktai, policijos tarnautojų, daiktinių įrodymų sąrašai, prašymai išduoti darbo pajamų mokesčių knygeles, leidimus susirinkimams ir vakarams vesti, darbo knygelių, susirinkimų bei vakarų registracijos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos policija 1918–1928 m., 1930 m., psl. 66-67. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 462, ap. 1, b. 13, l. 134 a.p.,
[2] LCVA. F. 377, ap. 2, b. 244, psl. 41.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[4] Vyriausybės žinios (toliau - V. Ž.), 1924 m., Nr. 160-1142.
[5] LCVA. F. 379, ap. 1, b. 170, l. 195.
[6] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[7] V.Ž., 1936 m., Nr. 539-3752.
[8] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
[9] LCVA. F. 462, ap. 1, b. 13, l. 35.
[10] LCVA. F. 462, ap. 1 b. 67, l. 61.
[11] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[12] LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 184.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:55