O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 469 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RASEINIŲ APSKRITIES POLICIJOS JURBARKO NUOVADOS FONDĄ NR. 469

2008-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Raseinių apskrities milicijos III nuovada (1919 m. kovo mėn.–1922 m. sausio mėn.)

Raseinių apskrities milicijos II nuovada (1922 m. sausio mėn.–1923-12-31)

Raseinių apskrities policijos II nuovada (1924-01-01–1932-06-30)

Raseinių apskrities policijos Jurbarko nuovada (1932-07-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Raseinių apskrityje milicija pradėta organizuoti 1918 m. lapkričio mėn.[1]

Raseinių apskrities milicijos III nuovada buvo įsteigta 1919 m. kovo mėn. Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Nuovados veikimo plotas – Jurbarko miestas ir Jurbarko bei Raudonės valsčiai. Nuovados buveinė buvo Jurbarke. [2]

Raseinių apskrities milicijos III nuovada nuo 1922 m. sausio mėn. vadinama Raseinių apskrities milicijos II nuovada. Nuovados veiklos teritorija apėmė Jurbarko miestą, Jurbarko, Raudonės ir Šimkaičių valsčius.[3]

Nuovada buvo pavaldi Raseinių apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Raseinių apskrities milicijos II nuovada buvo pavadinta Raseinių apskrities policijos II nuovada.[4]

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28 Raseinių apskrities policijos II nuovada nuo 1932-07-01 pertvarkyta į Raseinių apskrities policijos I eilės Jurbarko nuovadą. Nuovados veikimo plotas – Jurbarko miestas ir valsčius.[5] Nuovados buveinė buvo Jurbarko mieste.

Nuovada buvo pavaldi Raseinių apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Raseinių apskrities policijos Jurbarko nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[6] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[7] kiti teisės aktai.

Raseinių apskrities policijos Jurbarko nuovada veiklą nutraukė 1940-07-29.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Raseinių apskrities policijos Jurbarko nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1961 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Raseinių apskrities policijos Jurbarko nuovada.

Iš viso fonde Nr. 469 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927 m. ir 1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Policijos tarnautojų algų lapų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti nuovados tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927 ir 1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos policija 1918-1928 m., psl. 84.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 394, ap. 5, b. 142, l. 58, 115, 204 a.p.
[3] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 184, l. 7.
[4] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[5] LCVA. F. 394, ap. 2, b.926, l. 299. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 170.
[6] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[7] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[8] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:53