O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 629 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. 629

2008-06-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų apskrities milicijos vadas (1919-06-03–1919-07-31)

Pasvalio apskrities milicijos vadas (1919-08-01–1919-10-31)

Biržų-Pasvalio apskrities milicijos vadas (1919-11-01–1923-12-31)

Biržų-Pasvalio apskrities policijos vadas (1924-01-01–1924 m. gruodžio mėn.)

Biržų apskrities policijos vadas (1925 m. sausio mėn.–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919-06-03 įsakymu Nr. 165 paskirtas Biržų apskrities milicijos vadas.[1]

Vadovaujantis 1919-07-01 Apskričių, sienų ir jų centrų įstatymu, visos Biržų apskrities įstaigos perkeltos į Pasvalį. Vidaus reikalų ministro 1919-07-09 įsakymu Nr. 224 nuo 1919-08-01 paskirtas Pasvalio apskrities milicijos vadas. Ministro 1919-07-28 įsakymu Nr. 245 Biržų apskrities milicijos vadas nuo 1919-08-01 atleistas.[2]

Vadovaujantis 1919-11-24 Apskričių, sienų ir jų centrų įstatymo papildymu, nuo 1919-11-01 vietoje Pasvalio apskrities vėl sudaryta Biržų apskritis.[3] Apskrities įstaigos toliau dirbo Pasvalyje, dokumentuose buvo vartojamas Biržų-Pasvalio apskrities pavadinimas.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 nuo 1924-01-01 Biržų-Pasvalio apskrities milicijos vadas vadinamas Biržų-Pasvalio apskrities policijos vadu.[4]

Vidaus reikalų ministro 1924-12-06 įsakymu Nr. 63 nurodyta vadovautis 1919-11-24 Apskričių, sienų ir jų centrų įstatymo papildymu ir apskrities įstaigas iš Pasvalio perkelti į Biržus.[5]

Biržų-Pasvalio apskrities policijos vadas dokumentuose nuo 1925 m. vadinamas Biržų apskrities policijos vadu. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Biržų (Pasvalio, Biržų-Pasvalio) apskrities milicijos, vėliau policijos vadas buvo pavaldus Biržų (Pasvalio, Biržų-Pasvalio) apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui, nuo 1935 m. – Policijos departamentui.

Apskrities milicijos, vėliau policijos vado veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[6] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[7] kiti teisės aktai

Biržų apskrities policijos vado įstaiga 1940-07-29 veiklą nutraukė.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biržų apskrities milicijos, vėliau policijos vado uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo apskrityje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas, Biržų miesto ir valsčių policijos nuovadų, punktų bei policijos tarnautojų veiklos kontrolė.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Biržų apskrities policijos vado fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Biržų apskrities policijos vado fondas Nr. 629 buvo sudarytas išskyrus dokumentus iš pertvarkyto Biržų apskrities viršininko fondo Nr. 400. Sutvarkius dokumentus, 1980 m. į fondo Nr. 629 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 249 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 40 bylų.

Iš viso fonde Nr. 629 yra 2 apyrašai, 289 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos posėdžių, tardymo protokolai, policijos vado įsakymai ir nurodymai, pranešimai, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, vagystes, žinios apie ieškomus asmenis, kontrabandą, susirašinėjimo pabėgusių kareivių, nusikaltėlių paieškos, komunistine veikla įtariamų asmenų, baudų ir mokesčių išieškojimo, nusikaltimų išaiškinimo, mobilizacijos, policininkų aprūpinimo apranga, ginklais ir kitais veiklos, finansų ir ūkio klausimais dokumentai, ieškomų asmenų, svetimšalių sąrašai, prašymai dėl leidimų masiniams renginiams išdavimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir bylų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos ir policininkų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo asmenų įsidarbinimo ir tarnautojų atleidimo, darboviečių keitimo, policininkų atestacijos klausimais dokumentai, policininkų sąrašai, algų lapai, asmenų prašymai tarnybai gauti, policininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją, policininkų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 377, ap. 2, b. 244, l. 27.
[2] LCVA. F. 377, ap. 2, b. 244, l. 51, 59.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž.), 1919 m. Nr. 15.
[4] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[5] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 79.
[6] L.V.Ž., 1920 m., Nr. 32-363.
[7] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[8] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:48