O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 649 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES POLICIJOS PANEVĖŽIO VALSČIAUS NUOVADOS FONDĄ NR. 649

2008-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio miesto ir apskrities milicijos VI nuovada (1921 m. gegužės mėn.–1923-12-31)

Panevėžio miesto ir apskrities policijos VI nuovada (1924-01-01–1932-07-14)

Panevėžio miesto ir apskrities policijos Panevėžio valsčiaus nuovada (1932-07-15–1934-12-31)

Panevėžio apskrities policijos Panevėžio valsčiaus nuovada (1935-01-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Panevėžio apskrityje milicija pradėta organizuoti 1918 m. lapkričio-gruodžio mėn.[1]

1919–1920 m. Panevėžio apskrityje veikė 5 milicijos nuovados. 1921 m. gegužės mėn. buvo įsteigta Panevėžio miesto ir apskrities milicijos VI nuovada.[2] Tiksli nuovados veiklos pradžios data nenustatyta.

Nuovada buvo pavaldi Panevėžio miesto ir apskrities viršininkui ir milicijos vadui.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, Panevėžio miesto ir apskrities milicijos VI nuovada nuo 1924-01-01 pavadinta Panevėžio apskrities policijos VI nuovada.[3]

Nuovados veikimo plotas – Panevėžio, Piniavos, Pumpėnų, Pušaloto, Miežiškių valsčiai.[4] Nuovados buveinė buvo Panevėžyje.

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Panevėžio miesto ir apskrities policijos VI nuovada nuo 1932-07-15 pertvarkyta į Panevėžio miesto ir apskrities policijos I eilės Panevėžio valsčiaus nuovadą.[5]

Nuovada buvo pavaldi Panevėžio miesto ir apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1935 m. – Panevėžio apskrities viršininkui ir policijos vadui. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Panevėžio apskrities policijos Panevėžio valsčiaus nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[6] 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,[7] kiti teisės aktai.

Panevėžio apskrities policijos Panevėžio valsčiaus nuovada veiklą nutraukė 1940-07-29.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens ir turto apsaugos užtikrinimas bei Miežiškių policijos punkto veiklos kontrolė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio apskrities policijos Panevėžio valsčiaus nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

[1957]-08-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė Panevėžio apskrities ir valsčiaus policijos nuovados viršininko fondą – 5 apyrašus, 143 bylas, ir Panevėžio policijos vado fondą – 3 apyrašus, 110 bylų.

Sutvarkius dokumentus, LCVA 1958-10-21 buvo sudarytas Panevėžio apskrities policijos Panevėžio valsčiaus nuovados viršininko fondas, kuriame buvo 3 apyrašai, 114 apskaitos vienetų: apyrašas Nr. 1 – 90, apyrašas Nr. 2 – 12 ir apyrašas Nr. 3 – 12 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Panevėžio apskrities policijos Panevėžio valsčiaus nuovada.

Iš viso fonde Nr. 649 yra 3 apyrašai, 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, turto aprašymo protokolai, pranešimai apie policijos priežiūroje esančius asmenis, statistikos žinios apie nusikaltimus, vagystes, svetimšalius, susirinkimus ir renginius, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, sekamų asmenų, policijos tarnautojų aprūpinimo ginklais, atostogų klausimais dokumentai, asmenų prašymai dėl įvairių liudijimų išdavimo, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, dokumentai apie kelių sutvarkymą Panevėžio valsčiuje, žinios apie ieškomus asmenis, pavogtą turtą, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, policininkų aprūpinimo apranga, ginklais, transporto priemonėmis klausimais dokumentai, nuovados turto perdavimo aktai, darbo pajamų mokesčio knygelių, susirinkimų ir pramogų registracijos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti turto aprašymo dėl nesumokėtų mokesčių protokolai, pranešimai ir žinios apie įtariamus, policijos priežiūroje esančius asmenis, svetimšalius, veikiančias draugijas, susirinkimus, vakarus, karo atbėgėlių, ginklus turinčių policininkų ir valsčiaus gyventojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 54.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 394, ap. 2, b. 12, l. 147.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.
[4] LCVA. F. 394, ap. 5, b. 375, l. 23. Teisininkų kalendorius, 1931 m., psl. 379.
[5] LCVA. F. 404, ap. 1, b. 507, l. 73, 86 a.p.
[6] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.
[7] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.
[8] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:39