O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 807 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS ŠIRVINTŲ NUOVADOS FONDĄ NR. 807

2008-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities milicijos Širvintų nuovada (1919 m. liepos mėn.–1921 m. birželio mėn.)

Ukmergės apskrities milicijos IV nuovada (1921 m. birželio mėn.–1923-12-31)

Ukmergės apskrities policijos IV nuovada (1924-01-01–1932-08-31)

Ukmergės apskrities policijos Širvintų nuovada (1932-09-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės apskrities milicijos Širvintų nuovada veiklą pradėjo 1919 m. liepos mėn.1Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Ukmergės apskrities milicijos Širvintų nuovada nuo 1921 m. birželio mėn. pavadinta Ukmergės apskrities milicijos IV nuovada.2 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5, nuo 1924-01-01 Ukmergės apskrities milicijos IV nuovada pavadinta Ukmergės apskrities policijos IV nuovada.3 Nuovados veikimo plotas – Gelvonų, Musninkų, Šešuolių, Širvintų valsčiai.4

Vadovaujantis Piliečių apsaugos departamento 1932-06-24 įsakymu Nr. 28, Ukmergės apskrities policijos IV nuovada nuo 1932-09-01 pertvarkyta į Ukmergės apskrities policijos I eilės Širvintų nuovadą.5 Nuovados veikimo plotas – Širvintų valsčius.

Nuovada buvo pavaldi Ukmergės apskrities (Ukmergės miesto ir apskrities) viršininkui ir policijos vadui.Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras.

Ukmergės apskrities milicijos, vėliau policijos Širvintų nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,6 1936-07-07 Instrukcija policijai ginklui vartoti,7 kiti teisės aktai.

Ukmergės apskrities policijos Širvintų nuovada 1940-07-29 veiklą nutraukė.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos, vėliau policijos nuovados uždavinys buvo įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymo nuovados veiklos teritorijoje priežiūra, viešosios tvarkos palaikymas, piliečių asmens bei turto apsaugos užtikrinimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ukmergės apskrities policijos Širvintų nuovados fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas, į valstybės archyvų sistemą fondas perduotas 1953 m.

1959-07-07 į apskaitos dokumentus įrašyti 2 apyrašai, 441 apskaitos vienetas.

1986 m. fondas buvo pertvarkytas. Pertvarkymo metu atrinkta naikinti 213 apskaitos vienetų, sudarytas naujas fondo Nr. 807 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 227 bylos. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Ukmergės apskrities policijos Širvintų nuovada.

Iš viso fonde Nr. 807 yra 1 apyrašas, 227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Fonde yra Lietuvos TSR Ukmergės apskrities milicijos Širvintų nuovados 1940–1941 m. pavienių dokumentų ir Ukmergės apskrities policijos Širvintų punkto 1941–1942 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kratų, liudininkų apklausų, asmenų turto aprašymo, demarkacinės linijos pažeidimo protokolai, nuovados viršininko pranešimai apie įvykius, išduotus leidimus ginklams laikyti, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, pilietybės suteikimo, svetimšalių apgyvendinimo, draudžiamos spaudos platinimo, policininkų aprūpinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus ir jų išaiškinimus, svetimšalius, įvykusias varžytines, žinios apie policijos tarnautojus, veikiančias komunistų ir kitas organizacijas bei jų narius, kelius ir tiltus, kriminalinės žinios, policijos tarnautojų, valsčių, gyvenamųjų vietovių ir gyventojų, draugijų ir organizacijų, įtariamų, ieškomų asmenų, tarybinių karo belaisvių, rusų, lenkų, žydų, priverstiniams darbams į Vokietiją siunčiamų gyventojų sąrašai, ištikimybės liudijimai ir prašymai dėl jų išdavimo, svetimšalių, suimtų asmenų, tardymo bylų, pramogų registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir bylų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos policija 1918-1928 m., 1930 m., psl. 68.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 462, ap. 1, b. 67, l. 61.

3 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7.

4 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 375, l. 135.

5 LCVA. F. 1021, ap. 1, b. 906, l. 184.

6 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

7 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 539-3752.

8 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 08:19