O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 89 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS POLICIJOS VAIVADIJOS VALDYBOS VILNIUJE FONDĄ NR. 89

2005-10-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausioji valdyba (Główna Komenda Policji Państwowej Litwy Środkowej) (1921-02-21 – 1922 m. gegužės mėn.)

Vilniaus žemės valstybinės policijos vyriausioji valdyba (Komenda Główna Policji Państwowej Ziemi Wileńskiej) (1922 m. gegužės mėn.– 1922-07-21)

Valstybinės policijos XVI Vilniaus apygardos valdyba (Komenda Policji Państwowej Okręgu XVI Wileńskiego) (1922-07-22 – 1924-12-30)

Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantas (Komendant Policji Państwowej Okręgu Wileńskiego) (1924-12-31 – 1926-01-31)

Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantas (Województwo Wileńskie, Komendant Wojewódzki Policji Państwowej) (1926-02-01 – 1928 m. kovo mėn.)

Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Vilniuje (Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Wilnie) (1928 m. kovo mėn. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausioji valdyba įsteigta 1921-02-21, reorganizavus Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento Viešojo saugumo skyrių.[1]

Valstybinės policijos funkcijas, struktūrą, pavaldumą, priėmimo į tarnybą tvarką, tarnautojų pareigas, teises, atsakomybę už tarnybinius pažeidimus reglamentavo Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-02-08 dekretas Nr. 91. Policijai ir Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiajai valdybai vadovavo Vyriausiasis policijos komendantas, pavaldus Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento direktoriui. [2]

Pradėjus veiklą Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei, 1922 m. gegužės mėn. buvo įsteigta Vilniaus žemės valstybinės policijos vyriausioji valdyba. Tiksli įsteigimo data nenustatyta, steigimo dokumentas nerastas.

Pagal Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro potvarkį Vilniaus mieste, Vilniaus, Ašmenos, Švenčionių bei Trakų apskrityse nuo 1922-07-01 įsigaliojo 1919-07-24 „Įstatymas dėl valstybinės policijos“. Potvarkyje nurodyta, kad šioje teritorijoje veikusios valstybinės saugumo institucijos įjungiamos į Lenkijos Respublikos valstybinės policijos sistemą, o minėtų administracinių-teritorinių vienetų bei Breslaujos, Dysnos, Dunilovo ir Vileikos apskričių policijai vadovaus Vilniuje steigiama Valstybinės policijos apygardos valdyba. [3] Buvusi Vilniaus žemės valstybinės policijos vyriausioji valdyba nuo 1922-07-22 įjungta į Lenkijos Respublikos valstybinės policijos struktūrą ir pavadinta Valstybinės policijos XVI Vilniaus apygardos valdyba.[4]Valstybinės policijos XVI Vilniaus apygardos valdybai vadovavo apygardos policijos komendantas, tiesiogiai pavaldus Valstybinės policijos vyriausiajam komendantui. [5]

Lenkijos Respublikos Prezidento 1924-12-27 potvarkiu valstybinės policijos apygardų valdybos nuo 1924-12-31 buvo likviduotos. Valstybinei policijai Vilniaus administracinės apygardos teritorijoje vadovavo Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantas, kuris vykdė bendrosios administracijos nurodymus, o policijos aprūpinimo, apginklavimo, personalo valdymo srityse buvo pavaldus Valstybinės policijos vyriausiajam komendantui.[6] 1925-12-22 įkūrus Vilniaus vaivadiją, Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantas nuo 1926-02-01 vadinamas Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantu. [7]

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-06 potvarkiu dėl valstybinės policijos, įsteigta Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Vilniuje. [8] Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Potvarkyje nurodyta, kad valstybinė policija pavaldi bendrosios administracijos institucijoms, vidaus reikalų ministrui, pavedimus jai galėjo duoti teismai bei prokuratūros. Valstybinei policijai Vilniaus vaivadijoje ir Valstybinės policijos vaivadijos valdybai Vilniuje vadovavo Vilniaus vaivadijos policijos komendantas, kuris buvo pavaldus Vilniaus vaivadai ir Valstybinės policijos vyriausiajam komendantui.

Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Vilniuje veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli data, kada nutrūko valdybos veikla, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinės policijos vaivadijos valdyba Vilniuje organizavo valstybinės policijos darbą, atsakė už personalo mokymą, policijos aprūpinimą, ginklavimą, kontroliavo tarnautojų drausmę, tarnybą ir užtikrino policijos funkcijų vykdymą jai pavestoje teritorijoje. Valstybinės policijos funkcijos buvo palaikyti saugumą bei viešąją tvarką, vykdyti teismų bei prokuratūros organų pavedimus dėl nusikaltimų tyrimo bei administracinės valdžios nurodymus. 1923-05-24 – 1926-03-15 policija saugojo Lenkijos Respublikos valstybės sienos rytinę dalį. [9]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės policijos vaivadijos valdybos Vilniuje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

TSRS centrinis valstybinis ypatingasis archyvas, Molodečno, Pinsko, Polocko, Ternopolio, Volynės sričių valstybiniai archyvai 1947–1958 m. perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 257 neaprašytas bylas, 3 kg pabirų, 13 aprašytų bylų ir 5 apyrašus.

Į apskaitos dokumentus 1950-10-05 buvo įrašytas fondo Nr. 89 apyrašas Nr. 1, 8705 apskaitos vienetai, 1951-01-02 - apyrašas Nr. 2, 42 apskaitos vienetai, 1951-02-06 – apyrašas Nr. 3, 385 apskaitos vienetai, 1952-05-27 – apyrašas Nr. 4, 3 apskaitos vienetai, 1953-08-28 – apyrašai Nr. 6–9, 4087 apskaitos vienetai, 1954-08-26 – apyrašas Nr. 10, 1 apskaitos vienetas.

1964 m. rasta 420 priklausančių fondui neaprašytų bylų, 30 kg pabirų. 1966 m. kovo mėn. sudarytas apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyti 239 apskaitos vienetai. 1967 m. gegužės mėn. sudarytas apyrašas Nr. 11, į kurį įrašyti 223 apskaitos vienetai.

1951 m., 1952 m., 1966 m. buvo atrinktos naikinti 11272 bylos, 645 kg pabirų.

1958 m., 1964 m., 1966 m., 1967 m., 1979 m., 1980 m., 1981 m. į fondo apyrašus papildomai įrašyti 277 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 89 yra 11 apyrašų, 13963 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos  1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, jidiš kalbomis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos policininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 1 įrašyti 8708 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos policininkų asmens ir drausmės bylos, policininkų aprūpinimo uniforma ir ginklais kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis, rūšių ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 2 įrašyti 83 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Algalapių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti policijos karininkų ir policininkų algalapiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 3 įrašyti 405 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti policininkų sąrašai, policijos karininko F. Naidovskio asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Vilniaus vaivadijos, apskričių, Vilniaus miesto valstybinės policijos komendantų įsakymai, policijos komendantų pasitarimų, policijos nuovadų patikrinimo protokolai, pranešimai apie nusikaltimus, nusikaltėlių paiešką, komunistinių organizacijų veiklą, politinę, ekonominę padėtį, statistiniai duomenys apie nusikaltimus, susirašinėjimo veiklos, personalo, drausmės, ūkio klausimais dokumentai, policijos tarnautojų, visuomeninių organizacijų narių, policijos ieškomų, areštuotų, policijos priežiūroje esančių asmenų sąrašai, Vilniaus miesto padalinimo į policijos rajonus planas, Vilniaus vaivadijos policijos nuovadų schema.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 5 įrašytas 261 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos policininkų tarnybos lapai, registracijos kortelės, policijos tarnautojų, postų sąrašai, prašymai priimti į tarnybą, išduoti avansą, skirti pensijas žuvusių policininkų šeimoms.

Tarnybos lapai, registracijos kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, kitos bylos – pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 6 įrašyti 77 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos valstybinės policijos vyriausiųjų komendantų, Vilniaus, Polesės, Lodzės ir kitų apygardų, Vilniaus, Poznanės ir kitų vaivadijų valstybinės policijos komendantų, Vilniaus miesto policijos viršininko įsakymai, policijos komendantų konferencijų, pasitarimų, policijos nuovadų patikrinimo protokolai, susirašinėjimo veiklos, personalo, ūkio klausimais dokumentai, budėjimų, patruliavimo knygos, policijoje surašytų protokolų, areštuotų, teistų asmenų registracijos knygos, policijos tarnautojų drausmės bylos.

Apyrašas dalinai suminis. Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją, drausmės bylos – pagal policininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 7 įrašyti 4075 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti pranešimai apie žydų politinės organizacijos „Bund“ veiklą, narius, 1922 m. trijų Internacionalų atstovų konferencijos Berlyne darbą, žinios apie žydų politinių organizacijų narius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 8 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti sienos apsaugos dokumentai: Gardino apskrities valstybinės policijos komendanto įsakymai, policininkų budėjimo planai, pasienio postų komendantų pranešimai apie sienos pažeidimus, susirašinėjimo dokumentai, policininkų sąrašai, policininkų prašymai suteikti atostogas, paskirti į kitą tarnybos vietą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 9 įrašyti 22 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytas policijos tarnautojų sąrašas.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 10 įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentai 1921 metų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos, personalo, pabėgėlių grįžimo, finansiniais, ūkio klausimais dokumentai, policijos tarnautojų sąrašai, policininkų mokymo, budėjimo, reemigrantų, sulaikytų asmenų registracijos knygos, išduotų pasų sąrašų rodyklės, policininkų, savišalpos kasos narių registracijos kortelės, Vilniaus miesto gyventojams policijos komisariatų išduoti pažymėjimai pasams gauti.

Apyrašas dalinai suminis. Dalis bylų susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Registracijos kortelės, pažymėjimai susisteminti pagal temas, temų ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 89 apyraše Nr. 11 įrašytas 321 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų, dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 24, ap. 1, b. 2, l. 84. F. 89, ap. 7, b. 94, l. 69.
[2] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej , 1921, Nr. 9 (19), psl. 119, Nr. 32 (42), psl. 423.
[3] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 110, l. 24.
[4] LCVA. F. 89, ap. 5, b. 31, l. 127.
[5] Dziennik Praw Państwa Polskiego (toliau – DP PP), 1919, Nr. 61- 363.
[6] Dziennik Ustaw Rzecypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1924, Nr. 114-1014; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 201, l. 25, 26.
[7] DU RP, 1926, Nr. 6-29; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 233, l. 31.
[8] DU RP, 1928, Nr. 28-257.
[9] DP PP, 1919, Nr. 94-507, DU RP, 1928, Nr. 28-257; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36. 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:54