O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 90 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO VALSTYBINĖS POLICIJOS I KOMISARIATO FONDĄ NR. 90

2005-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Miesto policijos I rajonas (Policja Miejska I Okręg) (1919 m. gegužės mėn. – 1920 m. liepos mėn.)

Vilniaus miesto I rajono policijos komisariatas (Komisarjat Policji I Okręgu m. Wilna) (1920 m. spalio mėn. – 1921 m. vasario mėn.)

Vilniaus miesto valstybinės policijos I komisariatas (Komisarjat I Policji Państwowej m. Wilna) (1921 m. vasario mėn. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniuje nuo 1919 m. gegužės mėn. veikė miesto policija, Vilnius buvo padalintas į 9 policijos rajonus. [1] Tiksli Miesto policijos I rajono įsteigimo data nenustatyta. Rajonui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui. Miesto policijos I rajonas nutraukė veiklą 1920 m. liepos mėn.

Vidurio Lietuvoje 1920-10-17 buvo paskirti Vilniaus miesto 9 policijos rajonų vadovai - 8 komisarai ir 1 jaunesnysis komisaras, veikė rajonų policijos komisariatai. Vilniaus miesto I rajono policijos komisariatui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui, nuo 1920-12-06 – Vilniaus miesto policijos komendantui. [2]

Vilniuje veikę rajonų policijos komisariatai reorganizuoti 1921 m. vasario mėn., kai buvo išleistas Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1921-02-08 dekretas Nr. 91 apie valstybinę policiją.[3] Vilniaus miesto I rajono policijos komisariatas pavadintas Vilniaus miesto valstybinės policijos I komisariatu. 1921–1922 m. dokumentuose dar vartojamas pavadinimas - Vilniaus miesto I rajono policijos komisariatas. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Vilniaus miesto valstybinės policijos I komisariatas buvo pavaldus Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybai. Komisariatui vadovavo aukštesnysis policijos pareigūnas. [4]

Vilniaus miesto valstybinės policijos I komisariato teritorija 1929-02-19 buvo padalinta į 9 apylinkes, 1932-11-15 - į 7 apylinkes.[5]

Vilniaus miesto valstybinės policijos I komisariatas veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus miesto valstybinės policijos I komisariatas buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jo funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismų, prokuratūros pavedimus nustatytoje teritorijoje. [6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus miesto valstybinės policijos I komisariato fondo dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Perdavimo-perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-18 buvo įrašyta 130 neaprašytų bylų.

1951-04-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 113 apskaitos vienetų. 1965 m. į apyrašą papildomai įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 90 yra 1 apyrašas, 131 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komisariato vadovo įsakymai, komisariato apylinkių aprašymai, budėjimų knygos, telefonogramos apie įvykius, policininkų mokymo, areštuotų, policijos priežiūroje esančių asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 90 apyraše Nr. 1 įrašytas 131 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra komisariato apylinkių planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 64, ap. 20, b. 18, l. 13. F. 89, ap. 7, b. 1908, l. 106.
[2] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 104, l. 1, 67.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej , 1921, Nr. 9 (19), psl. 119; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 94, l. 63.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76.
[5] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 883, l. 4, b. 1149, l. 23, 26.
[6] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76, 77.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:51