O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 91 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO VALSTYBINĖS POLICIJOS II KOMISARIATO FONDĄ NR. 91

2005-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Miesto policijos II rajonas (Policja Miejska II Okręg) (1919 m. gegužės mėn. – 1920 m. liepos mėn.)

Vilniaus miesto II rajono policijos komisariatas (Komisarjat Policji II Okręgu m. Wilna) (1920 m. spalio mėn. – 1921 m. vasario mėn.)

Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariatas (Komisarjat II Policji Państwowej m. Wilna) (1921 m. vasario mėn. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniuje nuo 1919 m. gegužės mėn. veikė miesto policija, Vilnius buvo padalintas į 9 policijos rajonus. [1] Tiksli Miesto policijos II rajono įsteigimo data nenustatyta. Rajonui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui. Miesto policijos II rajonas nutraukė veiklą 1920 m. liepos mėn.

Vidurio Lietuvoje 1920-10-17 buvo paskirti Vilniaus miesto 9 policijos rajonų vadovai - 8 komisarai ir 1 jaunesnysis komisaras, veikė rajonų policijos komisariatai. Vilniaus miesto II rajono policijos komisariatui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui, nuo 1920-12-06 – Vilniaus miesto policijos komendantui. [2]

Vilniuje veikę rajonų policijos komisariatai buvo reorganizuoti 1921 m. vasario mėn., kai buvo išleistas Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-02-08 dekretas Nr. 91 apie valstybinę policiją.[3] Komisariatas pavadintas Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariatu. 1921–1922 m. dokumentuose dar vartojamas pavadinimas - Vilniaus miesto II rajono policijos komisariatas. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariatas buvo pavaldus Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybai. Komisariatui vadovavo aukštesnysis policijos pareigūnas. [4]

Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariato veiklos teritorija 1928-11-24 buvo padalinta į 6 apylinkes. Prie komisariato veikė geležinkelio nuovada (posterunek kolejowy), valstybinės policijos sargybos postai Kuprijoniškėse ir Pavilnyje (Kolonja Kolejowa).[5] 1932-01-01 komisariatui buvo priskirta likviduoto policijos sargybos posto Lyglaukyje (Równe Pole) veiklos teritorija.[6] 1932-11-15 komisariato veiklos teritorija buvo padalinta į 4 apylinkes. [7] Prie komisariato veikė geležinkelio nuovada, policijos sargybos postas Pavilnyje.

Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariatas veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariatas buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jo funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismų, prokuratūros pavedimus nustatytoje teritorijoje.[8]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariato fondo dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-18 įrašyta 70 neaprašytų bylų. 1951 m. rastos 4 neaprašytos bylos.

1951-04-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 74 apskaitos vienetai. 1965 m., 1989 m. į apyrašą papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 91 yra 1 apyrašas, 80 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybinės policijos Vilniaus miesto komendanto įsakymai, budėjimų knygos, telefonogramos apie įvykius, policininkų mokymo, daiktinių įrodymų, areštuotų, policijos priežiūroje esančių asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 91 apyraše Nr. 1 įrašyta 80 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 64, ap. 20, b. 18, l. 13. F. 89, ap. 7, b. 1908, l. 106.
[2] LCVA.  F. 89, ap. 7, b. 104, l. 1, 67.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej , 1921, Nr. 9 (19), psl. 119; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 94, l. 63.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76.
[5] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 883, l. 13, 14.
[6] Wileński Dziennik Wojewódzki, 1932, Nr. 3- 35.
[7] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1149, l. 23, 26.
[8] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76, 77.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:51