O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 97 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO VALSTYBINĖS POLICIJOS VIII KOMISARIATO FONDĄ NR. 97

2005-11-      Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Miesto policijos VIII rajonas (Policja Miejska VIII Okręg) (1919 m. gegužės mėn. – 1920 m. liepos mėn.)

Vilniaus miesto VIII rajono policijos komisariatas (Komisarjat Policji VIII Okręgu m. Wilna) (1920 m. spalio mėn. – 1921 m. vasario mėn.)

Vilniaus miesto valstybinės policijos VIII komisariatas (Komisarjat VIII Policji Państwowej m. Wilna) (1921 m. vasario mėn. – 1923 m. birželio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniuje nuo 1919 m. gegužės mėn. veikė miesto policija, Vilnius buvo padalintas į 9 policijos rajonus. [1] Tiksli Miesto policijos VIII rajono įsteigimo data nenustatyta. Rajonui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui. Miesto policijos VIII rajonas nutraukė veiklą 1920 m. liepos mėn.

Vidurio Lietuvoje 1920-10-17 buvo paskirti Vilniaus miesto 9 policijos rajonų vadovai - 8 komisarai ir 1 jaunesnysis komisaras, veikė rajonų policijos komisariatai. Vilniaus miesto VIII rajono policijos komisariatui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui, nuo 1920-12-06 – Vilniaus miesto policijos komendantui. [2]

Vilniuje veikę policijos rajonų komisariatai buvo reorganizuoti 1921 m. vasario mėn., kai buvo išleistas Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-02-08 dekretas Nr. 91 apie valstybinę policiją.[3] Komisariatas pavadintas Vilniaus miesto valstybinės policijos VIII komisariatu. 1921–1922 m. dokumentuose dar vartojamas pavadinimas - Vilniaus miesto VIII rajono policijos komisariatas. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Vilniaus miesto valstybinės policijos VIII komisariatas buvo pavaldus Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybai. Komisariatui vadovavo aukštesnysis policijos pareigūnas. [4]

Vilniaus miesto valstybinės policijos VIII komisariatas veikė iki 1923 m. birželio mėn.[5] Tiksli jo likvidavimo data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus miesto valstybinės policijos VIII komisariatas buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jo funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismų pavedimus nustatytoje teritorijoje. [6]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Vilniaus miesto valstybinės policijos VIII komisariato fondo dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo- perėmimo akto fondo byloje nėra.

1951-04-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 97 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1923 m. Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos budėjimo knyga, telefonogramos apie įvykius, sulaikytų asmenų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 97 apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1923 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 64, ap. 20, b. 18, l. 13. F. 89, ap. 7, b. 1908, l. 106.
[2] LCVA.  F. 89, ap. 7, b. 104, l. 1, 67.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej , 1921, Nr. 9 (19), psl. 119; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 94, l. 63.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76.
[5] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 127, l. 79.
[6] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76, 77.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-13 15:02