O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1077 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS ŽELVOS PUNKTO FONDĄ NR. R-1077

2009-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovada (1941-07-04–1941-12-16)

Ukmergės apskrities policijos Želvos punktas (1941-12-17–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės apskrities viršininko 1941-07-04 rašte Nr. 99 nurodyta, kad nuo 1941-07-04 paskirtas Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovados viršininkas.1

Nuovados viršininkas buvo pavaldus Ukmergės apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Ukmergės apskrities policijos vadui.2

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovada pavadinta Ukmergės apskrities policijos Želvos punktu.3 Punkto vedėjas buvo pavaldus Ukmergės apskrities policijos vadui.

Tiksli Ukmergės apskrities policijos Želvos punkto veiklos pabaigos 1944 m data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. punktas dar veikė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis.

Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

Ukmergės apskrities policijos Želvos punkto funkcijos iš esmės liko tos pačios. Punktas taip pat buvo įpareigotas kontroliuoti eismą, vykdyti su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, privalomu žemės ūkio produktų pristatymu susijusius bei kitus karo ūkiui svarbius administracijos įstaigų nurodymus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1951-08-20 perėmė iš TSRS centrinio valstybinio ypatingojo archyvo 6 neaprašytas bylas.

1953-09-10 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1963 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Ukmergės apskrities policijos Želvos nuovados fondas Nr. R-1077 pavadintas Ukmergės apskrities policijos Želvos punkto fondu.

Iš viso fonde Nr. R-1077 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m., dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Ukmergės apskrities milicijos nuovados ir Želvos apylinkės įgaliotinio 1940 m.–1941 m. birželio mėn. veiklos dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

administracijos ir vadovaujančių policijos įstaigų, punkto vedėjo tvarkomieji dokumentai,

Ukmergės apskrities milicijos Želvos apylinkės įgaliotinio įstaigos turto perėmimo bei Želvos policijos nuovados turto perdavimo-perėmimo keičiantis viršininkui aktai,

pranešimai apie punktą, jo veiklą, personalą, aprūpinimą ginklais, transporto priemonėmis, uniformomis, patalpomis ir ūkio reikmenimis, įvykius ir gyventojų nuotaikas, sulaikytus asmenis; pranešimai Ukmergės apylinkės teismui apie mirusius gyventojus,

žinios apie užregistruotus nusikaltimus, dektindarystę, punkto veiklos teritorijoje gyvenančius už kriminalinius nusikaltimus baustus asmenis,

pažymėjimų apie sudegusius trobesius, nužudytus šeimos narius, ištikimybės (patikimumo) liudijimų bei kitų pažymėjimų išdavimo gyventojams, atliktų kvotų dėl žydų turto pasisavinimo bei kitų nusikaltimų, administracinių baudų skyrimo dokumentai,

dokumentai apie policijos priežiūros skyrimą asmenims, jos atšaukimą, laikomų priežiūroje asmenų registracijos lapai,

susirašinėjimo nuovados ir Želvos sveikatos punkto veiklos organizavimo, žinių apie asmenis teikimo, asmenų šaukimo vykti į mobilizacijos priverstiniams darbams komisiją, neturinčių pastovios gyvenamosios vietos ir nedirbančių asmenų registravimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

policijos pareigūnų sąrašai, tarnybos lapai, žinios apie pareigūnus bei asmenis, įstojusius į garbės policiją, įstojusiųjų anketos ir pasižadėjimai,

savisaugos (pagalbinės policijos) Želvos dalinio narių ir jų turimų ginklų, 1941-06-24 žuvusių lietuvių partizanų, suimtų žydų tautybės gyventojų ir iš jų konfiskuoto turto, ūkiuose dirbusių karo belaisvių, nedirbančių ir į miško darbus išsiųstų asmenų, punkto veiklos teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių sąrašai,

leidinio „Kriminalinės policijos žinios“ 1942 m. numeriai.

Yra Ukmergės apskrities milicijos Želvos nuovados ir Želvos apylinkės įgaliotinio įstaigos turto perdavimo-perėmimo keičiantis viršininkams 1940 m. aktai, milicijos Želvos apylinkės įgaliotinio 1940 m.–1941 m. birželio mėn. susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentų.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m., dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-1077, ap. 1, b. 3, l. 29.

2 LCVA. F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.

3 LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-683, ap. 2, b. 30, l. 3.

4 LCVA. F. R-1077, ap. 1, b. 5, l. 74-79.

5 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 11, 224; F. R-708, ap. 1, b. 18, l. 11.   

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 15:05