O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1170 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. R-1170

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių apskrities policijos vadas (Der Kreispolizeiführer in Telschiai) (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Telšių apskrities policijos vadas, nenustatyta. Vadas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui, veikė prižiūrimas vokiečių karinės ir civilinės administracijos įstaigų.

Pagal Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 Telšių apskrities policijos vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojui, nuo 1942-04-20 vadintam nuovadų policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-05-14 – pavienės tarnybos policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-07-23 – pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininku Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe. Per ryšio karininką vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.1

Telšių apskrities policijos vadas taip pat buvo pavaldus Šiaulių žandarmerijos apygardos vadui2, nuo 1942 m. vasario mėn. ėjusiam ir SS ir policijos apygardos vado Šiauliuose pareigas.3 Pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1941-12-30 įsakymą Telšių apskrities policijos vadas privalėjo vykdyti ir Telšių apskrities viršininko nurodymus, pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1943-05-07 įsakymą nuo 1943-06-01 buvo Telšių apskrities viršininko pavaduotojas.4

Tiksli Telšių apskrities policijos vado veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Telšių apskrities policijos vadas vadovavo lietuvių viešajai policijai (taip pat vadintai apsaugos arba tvarkos policija) savo veiklos teritorijoje, organizavo ir kontroliavo jos darbą.

Pagrindinės lietuvių viešosios policijos veiklos sritys buvo viešosios tvarkos palaikymas, kova su spekuliacija ir degtindaryste, valstybinio ir privataus turto apsauga, sanitarijos taisyklių laikymosi, eismo priežiūra, gyventojų registracija, priešlėktuvinė apsauga, su darbo jėgos telkimu, žemės ūkio prievolių vykdymu susijusių bei kitų vokiečių ir lietuvių administracijos, vokiečių policijos įstaigų nurodymų vykdymas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo dokumentus 1953-08-24 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 1 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1968-01-31 papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. R-1170 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1937 metų ir 1942 metų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Byla Nr. 2 sudaryta iš pavienių Telšių apskrities policijos Varnių nuovados 1937 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti policijos pareigūnų pasižadėjimai.

Yra įrašytų Telšių apskrities policijos Varnių nuovados 1937 m. susirašinėjimo dėl skolos išieškojimo dokumentų, skelbimas apie varžytines.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1937 metų ir 1942 metų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38, 56.

2 A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 98.

3 LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 3, l. 359.

4 LCVA. F. R-1476, ap. 1, b. 1, l. 380-382; F. R-729, ap. 1, b. 23, l. 18, 56.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:42