O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1216 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE LIETUVIŠKOJO SKYRIAUS KRIMINALINĖS POLICIJOS VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1216

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių kriminalinės policijos viršininkas (Chef der litauischen Kriminalpolizei) (1941 m.–[1942 m. balandžio mėn.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininkas (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen Litauische Abteilung Der Leiter der Kriminalpolizei)([1942 m. gegužės mėn.]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veiklą Lietuvių kriminalinės policijos viršininkas, nenustatyta. Šiuo pavadinimu įstaiga veikė iki 1942 m. balandžio mėn.

Nuo 1942 m. gegužės mėn. Lietuvių kriminalinės policijos viršininkas vadinamas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininku1. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta. Pavadinimas dokumentuose įvairuoja. Tebevartojamas pavadinimas „Lietuvių kriminalinės policijos viršininkas“, įstaiga taip pat vadinama „Kriminalinės policijos viršininkas“, „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Kauno skyrius Kriminalinės policijos viršininkas“.

Kriminalinės policijos viršininkas buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus viršininkui (Saugumo departamento direktoriui). Kriminalinės policijos viršininko veiklą prižiūrėjo vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigos: Operatyvinis būrys 3/A, Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje.

Kriminalinės policijos viršininko žinioje veikė Kriminalinės policijos Organizacijos direkcija, Vykdymo direkcija ir Identifikacijos direkcija (taip pat vadintos skyriais), Kriminalinės technikos institutas.2

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. įstaiga dar veikė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kriminalinės policijos viršininkas, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininkas ir jo vadovaujama centrinė kriminalinės policijos įstaiga organizavo ir kontroliavo lietuvių kriminalinės policijos darbą. Įstaigoje buvo kaupiami kriminalinės statistikos duomenys, tvarkoma centrinė identifikacijos kartoteka, atliekami laboratoriniai tyrimai, rengiamas periodinis leidinys „Kriminalinės policijos žinios“.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1964 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve rasta 5 kg netvarkytų fondui priklausančių dokumentų. Dokumentai 1965 m. sutvarkyti, ir 1966-06-08 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 74 apskaitos vienetai.

1968 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1979 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1216 yra 1 apyrašas, 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko veiklos bylų yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus fonde Nr. R-680, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Kauno apygardos fonde Nr. R-702.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pranešimai Saugumo policijos ir SD vadui Lietuvoje apie įvykius (nusikaltimus, policijos pareigūnų tarnybinius nusižengimus, gaisrus ir pan.) bei jų tyrimą, apie vokiečių kriminalinės policijos ieškotų asmenų suėmimą,

kriminalinių įvykių tyrimo dokumentai, policijos įstaigų pranešimai apie dviračių patikrinimą,

susirašinėjimo pabėgusių karo belaisvių, kalinių bei kitų asmenų paieškos, sulaikymo, duomenų apie asmenis rinkimo, asmenų tapatybės nustatymo, kriminalinių įvykių tyrimo, žinių apie kriminalinius nusikaltimus skelbimo spaudoje, policijos įstaigų aprūpinimo įstatymų leidiniais, čigonų padėties ir elgesio su jais, ūkio klausimais dokumentai,

kriminalinių nusikaltėlių registracijos lapai, žinių apie įvykius lapai, policijos įstaigų, tardytojų, teismų, apskričių viršininkų, Kalnaberžės auklėjimo įstaigos prašymai paskelbti ar atšaukti asmenų ar pavogtų dviračių paiešką, prašymai suteikti žinių apie ieškomus ar teisiamus asmenis bei Identifikacijos skyriaus atsakymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose dalis bylų susisteminta pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-702, ap. 1, b. 47, l. 4-8, 14; F. R-1216, ap. 1, b. 1, l. 28, 29, 33.

2 Saugumo departamento telefonų sąrašas, 1943 m.

3 LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 56, l. 43, 75, 95, 188.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:36