O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1509 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO MIESTO POLICIJOS 1-OSIOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-1509

2009-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno miesto policijos 1-oji nuovada (1941-06-24–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno karo komendanto 1941-06-24 įsakymu Nr. 1 buvo nurodyta policijos nuovadų viršininkams bei policijos valdininkams grįžti į pareigas, eitas 1940-06-15, ir vykti į policijos nuovadas.1 Kauno miesto policijos 1-oji nuovada 1941-06-24 jau veikė.2

Aukštesniojo SS ir policijos vado prie Šiaurės sausumos kariuomenės užnugario srities vado 1941-07-07 rašte Nr. 41 dėl lietuvių policijos veiklos Kauno mieste ir apskrityje organizavimo nurodyta oficialios lietuvių policijos įstaigų veiklos pradžios data – 1941-07-07.3

Kauno miesto policijos 1-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Kauno miesto ir apskrities policijos vadui, nuo 1941-10-01 – Kauno miesto policijos vadui. 1942 m. vasario mėn. Kauno miestas buvo padalintas į Rytinę ir Vakarinę apylinkes.4 Kurios apylinkės viršininkui buvo pavaldus 1-osios nuovados viršininkas, nenustatyta.

Kauno miesto policijos 1-oji nuovada veikė iki 1944 m.5 Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno miesto policijos 1-oji nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis.

Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, saugoti svarbius objektus, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus, organizuoti priešlėktuvinę apsaugą, vykdyti užduotis, susijusias su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, bei kitus vadovaujančių įstaigų nurodymus. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai ir kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1949-12-22 buvo sudarytas Kauno miesto policijos 1-osios nuovados viršininko fondo Nr. 222-S (R-643) apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Kauno miesto valstybinio archyvo fondą Nr. 222-S – 2 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Fondui duotas Nr. 788, vėliau – Nr. R-1509.

Iš viso fonde Nr. R-1509 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tarnybos paskirstymo lapai, sargybų tikrinimo žinios, nuovadoje surašyti protokolai dėl nusižengimų, nuovados pareigūnų sąrašas.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1444, ap. 1, b. 8, l. 7.

2 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 42, l. 1-3.

3 LCVA. F. R-1444, ap. 1, b. 4, l. 62.

4 P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 189, 654.

5 LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 56; b. 31, l. 4.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:23