O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-661 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

1-OJO LIETUVIŲ POLICIJOS BATALIONO FONDĄ NR. R-661

2010-09-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1-asis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Schutzmannschafts- W-Bataillon Nr. 1) (1941-08-01– 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1-asis lietuvių policijos batalionas suformuotas 1941-08-01 iš Vilniaus atstatymo tarnybos Saugos tarnybos. Apie tarnybos pavadinimą batalionu paskelbta 1941-08-11 įsakyme Savisaugos tarnybos dalims Nr. 3.

Dokumentuose batalionas vadinamas Savisaugos dalių 1-uoju batalionu, Lietuvos savisaugos dalių 1-uoju W batalionu, 1944 m.– Lietuvos apsaugos dalių 1-uoju batalionu, Lietuvių policijos 1-uoju W (sargybų) batalionu (Das litauische Polizei- W -Bataillon Nr. 1).

Batalionas nuo 1941-08-01 buvo pavaldus Vilniaus tvarkos policijos vadui bei SS ir policijos vadui Vilniuje.[1] Pagal Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje, vykdė Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje nurodymus.[2] Bataliono veiklą prižiūrėjo tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininkas prie 1-ojo lietuvių policijos bataliono.

Bataliono komplektavimu, karių apmokymu, drausmės palaikymu, ūkio reikalais nuo jo įsteigimo rūpinosi Vilniuje veikęs Savisaugos tarnybos dalių štabas, nuo 1941-10-24 – Lietuvos savisaugos dalių Vilniaus apygardos štabas, nuo 1942-10-01 – Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje. [3]

Bataliono štabas buvo dislokuotas Vilniuje. Batalionas veikė Vilniaus apygardoje, kai kurios kuopos buvo siunčiamos į Šiaurės Rusiją bei Baltarusiją.

Batalionas nuginkluotas ir išformuotas 1944 m. rudenį.[4] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinė bataliono funkcija buvo svarbių objektų apsauga. Batalionas saugojo tiltus, karinius sandėlius, policijos štabus, radijo stotį, karo belaisvių bei žydų geto darbo stovyklas. Taip pat dalyvavo represijose prieš žydus, operacijose prieš partizanus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1956 m. buvo sudaryti apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 12 bylų, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 33 bylos.

1959 m., 1967 m. ir 1996 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 4 bylos.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

1998 m. mikrofilmuotos 2 bylos, įrašytos į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-661 yra 2 apyrašai, 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įsakymai batalionui, bataliono vado nurodymai dėl veiksmų aliarmo atveju, bataliono štabo rikiuotės skyriaus pareigūnų pareigų aprašymas, žinios apie bataliono sudėtį, bataliono 1-osios kuopos istorija, pasižadėjimo tarnauti Vilniaus atstatymo tarnyboje tekstas, susirašinėjimo dėl karių paleidimo iš tarnybos dokumentai, karių tarnybiniai pažymėjimai, asmens ir atlyginimo kortelės, karių ir jų šeimų narių sąrašai, buhalterijos dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti įsakymai batalionui ir Lietuvos savisaugos dalių 1-ajam apsaugos pulkui, tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje įsakymai, sargybų įrašų lapai, dokumentai apie bataliono aprūpinimą maistu, apranga, kuru, ūkio reikmenimis, algų mokėjimą, šeimų narių sveikatos draudimą, susirašinėjimo dėl karių paleidimo iš tarnybos, kvotų dėl vagystės iš sandėlio bei kario prarastų valdiškų daiktų dokumentai, karių sąrašai, asmens ir atlyginimo kortelės, tarnybiniai pažymėjimai, prašymai mokėti atlyginimą ir jų priedai (gimimo, sutuoktuvių metrikų išrašai ir kt.), buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tarnybinių pažymėjimų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-660, ap. 2, b. 261, l. 150, 152.
[2] LCVA. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31.
[3] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 235, l. 9; b. 261, l. 52, 54
[4] Dr. A. Bubnys. Lietuvių savisaugos dalinių Vilniaus apygardos batalionai. Genocidas ir rezistencija. 2008, Nr. 2(24
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:41