O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-662 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

4-OJO LIETUVIŲ POLICIJOS BATALIONO FONDĄ NR. R-662

2010-09-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

4-asis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Schutzmannschafts- W- Bataillon Nr. 4) (1941 m. rugsėjo mėn.–1943 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

4-asis lietuvių policijos batalionas buvo suformuotas Vilniuje 1941 m. rugsėjo mėn.[1]Dokumentuose taip pat vadintas 4-uoju lietuvių policijos W (sargybų) batalionu.

Batalionas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje, vykdė Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje nurodymus. Bataliono veiklą prižiūrėjo tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininkas prie 4-ojo lietuvių policijos bataliono.

Bataliono komplektavimu, apmokymu, drausmės palaikymu, ūkio reikalais rūpinosi Vilniuje veikęs Savisaugos tarnybos dalių štabas, nuo 1941-10-24 – Lietuvos savisaugos dalių Vilniaus apygardos štabas.[2]

1942 m. gegužės mėn. batalionas išsiųstas į Ukrainą ir dislokuotas prie Stalino (dabar Doneckas).[3] Buvo pavaldus vokiečių policijos apsaugos daliai (Polizei-Sicherungsabteilung) prie IV strateginės magistralės (Durchgangsstrasse IV).[4]Bataliono padaliniai veikė įvairiuose Ukrainos rajonuose.

Batalionas išformuotas 1943 m. gruodžio mėn. [5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinė bataliono funkcija buvo karinių, ūkinių bei kitų objektų apsauga. Ukrainoje batalionas saugojo magistralės tiesimo darbus dirbusius karo belaisvius bei civilius gyventojus, karinius sandėlius, dalyvavo kovoje su lenkų bei sovietų partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1949 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 4 bylos.

1967 m. papildomai įrašyta 1 byla.

1979 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-662 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos bataliono karių, jaunesniųjų vadų mokyklos kursanto 4-ojo lietuvių policijos bataliono kario asmens bylos, Vilniuje gyvenusių bataliono karių ir jų šeimų narių sąrašas.

Kaune formuoto 4-ojo pagalbinės policijos (apsaugos) bataliono (vėliau 7-ojo bataliono) buvusio kario asmens byla.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmens nuotrauka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Dr. A. Bubnys. Lietuvių savisaugos dalinių Vilniaus apygardos batalionai. Genocidas ir rezistencija. 2008, Nr. 2(24); Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R- 689, ap. 1, b. 223, l. 80; F. R-662, ap. 1, b. 3, l. 2.
[2] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 235, l. 9; b. 261, l. 52, 54
[3] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 246, l. 12; F. R-658, ap. 1, b. 1, l. 17; b. 4, l. 40, 88, 137.
[4] LCVA. F. 659, ap. 1, b. 1, l. 115.
[5] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 64, l. 8, 11.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:40