O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-663 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

5-OJO LIETUVIŲ POLICIJOS BATALIONO FONDĄ NR. R-663

2011-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

5-asis pagalbinis policijos tarnybos batalionas (Das 5. Polizei-Hilfsdienst-Bataillon) (1941-08-28–1941-10-07)

5-asis apsaugos batalionas (Das litauische Schutzmannschafts- Bataillon Nr. 5) (1941-10-08–1944 m. balandžio mėn.)

5-asis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Polizei- Bataillon Nr. 5) (1944 m. balandžio mėn.–1944 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

5-asis pagalbinis policijos tarnybos batalionas pradėtas formuoti, jo vadas pradėjo eiti pareigas ir įsakymas Nr. 1 batalionui išleistas 1941-08-28. Batalionas buvo formuojamas Kaune.

Vadovaujantis Kauno komendanto 1941-10-08 įsakymu Nr. 49 5-asis pagalbinis policijos tarnybos batalionas nuo 1941-10-08 pavadintas 5-uoju apsaugos batalionu.[1]

Batalionas buvo pavaldus Kauno komendantui.

Pagal Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 ir 11-ojo rezervinės policijos bataliono vado 1941-10-05 raštą Kauno komendantui batalionas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.[2] Bataliono veiklą prižiūrėjo tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininkas prie 5-ojo lietuvių policijos bataliono. Bataliono komplektavimu, karių apmokymu, ūkio reikalais rūpinosi Lietuvos savisaugos dalių Kauno apygardos štabas[3], nuo 1942 m. rugsėjo mėn., panaikinus Kauno apygardą – Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje.

Nuo 1941 m. gruodžio mėn. iki 1944 m. pradžios batalionas buvo dislokuotas Rusijoje (Pskovo ir Novgorodo srityse), veikė vermachto 584-osios užnugario srities komendanto žinioje.[4] Nuo 1944 m. pavasario dislokavosi Lietuvoje ir Latvijoje.

Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje 1944-04-27 dienos įsakyme Nr. 5 nurodyta, kad „reicho SS vadas ligšioliniams lietuvių apsaugos dalių batalionams suteikė Lietuvių policijos batalionų pavadinimą“.[5] 5-asis apsaugos batalionas pavadintas 5-uoju lietuvių policijos batalionu.

Batalionas išformuotas 1944 m. gruodžio mėn.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

5-asis lietuvių policijos batalionas vykdė apsaugos funkcijas: saugojo geležinkelius ir kitus karinės reikšmės objektus, Baltijos jūros pakrantę (1944 m. Latvijoje). Batalionas taip pat dalyvavo karo veiksmuose fronte, kovėsi su sovietų partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1959-07-09 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 7 bylos. 1961-09-06 papildomai įrašytos 6 bylos.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

2011 m. patikslintas fondo pavadinimas. 5-ojo pagalbinės policijos tarnybos bataliono fondas pavadintas 5-ojo lietuvių policijos bataliono fondu.

Iš viso fonde Nr. R-663 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių vokiečių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai dėl atlyginimo lietuvių policijos batalionų kariams, 5-ojo pagalbinio policijos tarnybos (apsaugos) bataliono susirašinėjimo ūkio ir atlyginimų išmokėjimo klausimais dokumentai, atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai bei kiti buhalterijos dokumentai, karių asmens bylos.

Yra kitų Lietuvos savisaugos dalių (policijos batalionų) susirašinėjimo aprūpinimo klausimais dokumentų, atlyginimo išmokėjimo žiniaraščių.

Asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

 Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1444, ap. 1, b. 3, l. 235, 282.

[2] LCVA. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31; F. R-1444, ap. 1, b. 3, l. 58.

[3] LCVA. F. R-1444, ap. 1, b. 3, l. 111.

[4] P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 502; F. R-1018, ap. 1, b. 94, l. 1.

[5] LCVA. F.R-661, ap. 2, b. 35, l. 3.

[6] A. Bubnys. Penktasis lietuvių policijos batalionas (1941–1944). Genocidas ir rezistencija, 2001, Nr. 1 (9), psl. 48, 49.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:38