O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-664 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

6-OJO LIETUVIŲ POLICIJOS BATALIONO FONDĄ NR. R-664

2010-09-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Geležinkelių apsaugos batalionas (Das Eisenbahnschutzbataillon) (1941 m. liepos mėn.–1942-02-09)

6-asis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Schutzmannschafts- Bataillon Nr. 6) (1941-02-10–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Geležinkelių apsaugos batalionas suformuotas 1941 m. liepos mėn.[1] 1941 m. pabaigoje–1942 m. pradžioje batalionas dokumentuose taip pat vadintas 5-uoju (geležinkelių apsaugos) batalionu.[2]

Lietuvos savisaugos dalių Vilniaus apygardos vado 1942-02-10 įsakyme Nr. 24 nurodyta, kad geležinkelių apsaugos batalionui suteiktas Nr. 6.[3] Dokumentuose batalionas vadinamas 6-uoju geležinkelių apsaugos batalionu, [4] 6-uoju lietuvių policijos W (sargybų) batalionu, 6-uoju lietuvių policijos batalionu.[5]

Batalionas nuo įsteigimo vykdė 814-osios karo lauko komendantūros bei kitų vokiečių karinių įstaigų  nurodymus[6], nuo 1941-08-01 buvo pavaldus Vilniaus tvarkos policijos vadui bei SS ir policijos vadui Vilniuje.[7] Pagal Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje, vykdė Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje nurodymus.[8] Bataliono veiklą prižiūrėjo tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininkas prie 6-ojo lietuvių policijos bataliono.

Bataliono komplektavimu, apmokymu, drausmės palaikymu, ūkio reikalais rūpinosi Vilniaus atstatymo tarnybos štabas, nuo 1941-08-01 – Vilniuje veikęs Savisaugos tarnybos dalių štabas, nuo 1941-10-24 – Lietuvos savisaugos dalių Vilniaus apygardos štabas, nuo 1942-10-01 – Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje. [9]

Bataliono štabas buvo dislokuotas Vilniuje.

Tiksli 6-ojo lietuvių policijos bataliono veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinė bataliono funkcija buvo geležinkelių apsauga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1949 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 3 bylos.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-664 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti bataliono kario atlyginimo knygelė ir asmens liudijimas, karių ir jų išlaikomų šeimos narių sąrašas, Kaune suformuoto 6-ojo apsaugos bataliono (vėliau – 2-ojo, 8-ojo bataliono) buvusio kario asmens byla.

Bylos susistemintos ir į aprašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-660, ap. 2, b. 261, l. 143.
[2] LCVA. F. R-658, ap. 1, b. 1. l. 17; F. R-659, ap. 1, b. 1.
[3] LCVA. F. R-661, ap. 2, b. 1, l. 31.
[4] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 246, l. 10; F. R-664, ap. 1, b. 1, l. 2.
[5] LCVA. R-614, ap. 1, b. 112, l. 103; b. 219, l. 115.
[6] LCVA. F. R-677, ap. 2, b. 92, l. 15.
[7] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 261, l. 150, 152.
[8] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31.
[9] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 235, l. 9; b. 261, l. 52, 54
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:36