O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-665 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

15-OJO LIETUVIŲ POLICIJOS BATALIONO FONDĄ NR. R-665

2010-11-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Gardino savisaugos batalionas (1941 m. liepos mėn.–1942 m. vasario mėn.)

15-asis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Schutzmannschafts- Bataillon Nr. 15) (1942 m. vasario mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Gardino savisaugos batalionas suformuotas Vilniuje 1941 m. liepos mėn. Batalionas 1941-07-26 buvo išsiųstas į Gardiną ir visą veiklos laikotarpį dislokavosi Baltarusijoje.

Prie Gardino savisaugos bataliono prijungus Lydos ir Baranovičių savisaugos dalinius, 1942 m. vasario mėn. batalionas pavadintas 15-uoju lietuvių policijos batalionu.[1]

1943 m. dokumentuose batalionas taip pat vadinamas 15-uoju lietuvių policijos F (fronto) batalionu (Das litauische Schutzmannschafts- F -Bataillon Nr. 15).[2]

Batalionas nuo įsteigimo vykdė Vilniuje veikusios 814-osios karo lauko komendantūros bei kitų vokiečių karinių įstaigų nurodymus. Pagal Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.[3] Bataliono veiklą prižiūrėjo tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininkas prie 15-ojo lietuvių policijos bataliono. [4]

Bataliono komplektavimu, apmokymu, drausmės, ūkio reikalais rūpinosi Vilniaus atstatymo tarnybos štabas, nuo 1941-08-01 – Vilniuje veikęs Savisaugos tarnybos dalių štabas, nuo 1941-10-24 – Lietuvos savisaugos dalių Vilniaus apygardos štabas, nuo 1942-10-01 – Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje.

Batalionas išformuotas 1944 m. liepos mėn.

Sudarytojo funkcijos

Gardino savisaugos batalionas saugojo geležinkelius, tiltus, sandėlius bei kitus karinės reikšmės objektus.

15-asis lietuvių policijos batalionas saugojo karinės reikšmės objektus, dalyvavo operacijose prieš sovietų partizanus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-11 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 2 bylos.

1978 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-665 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos atostogų suteikimo kariui, paskirtam į 15-ąjį lietuvių policijos batalioną, byla bei asmens, įstojusio į pagalbinės policijos tarnybą, byla.

Bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] A. Bubnys. Lietuvių policijos 15-asis batalionas (1941–1944 m.). Genocidas ir rezistencija, 2007 m. Nr. 1(21), psl. 69, 70; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-661, ap. 2, b. 1, l. 31.
[2] LCVA. F. R-1018, ap. 1, b. 96, l. 81.
[3] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31; R-659, ap. 1, b. 17, l. 321.
[4] LCVA. F. R-1018, ap. 1, b. 93, l. 10, 57, 58.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:35