O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-666 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

253-IOJO LIETUVIŲ POLICIJOS BATALIONO FONDĄ NR. R-666

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

253-iasis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Schutzmannschafts- Bataillon Nr. 253) (1943-05-15–1944 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

253-iasis lietuvių policijos batalionas įsteigtas 1943-05-15 tvarkos policijos vado Lietuvoje įsakymu.1

Dokumentuose batalionas vadinamas 253-iuoju lietuvių apsaugos batalionu, Lietuvos savisaugos dalių 253-iuoju batalionu, Lietuvių policijos 253-iuoju F batalionu (Das litauische Polizei- F -Bataillon Nr. 253).

Batalionas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje. Bataliono veiklą prižiūrėjo tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininkas prie 253-iojo lietuvių policijos bataliono. Bataliono komplektavimu, karių apmokymu, ūkio reikalais rūpinosi Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje.

Batalionas veikė Vilniaus krašte (Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje).

1944 m. liepos mėn. batalionas įjungtas į 1-ąjį policijos pulką, kuris buvo nuginkluotas 1944 m. rugpjūčio mėn.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės bataliono funkcijos buvo kova su sovietų ir lenkų partizanais. Batalionas taip pat dalyvavo darbo jėgos surinkimo akcijose, saugojo nuo partizanų valstybinius dvarus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1978-05-23 archyvas gavo iš Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto 640 lapus 253-iojo lietuvių policijos bataliono dokumentų, kuriuos Kaune rado statybininkai. Sutvarkius dokumentus, 1979-05-07 į apyrašą papildomai įrašytos 5 bylos.

1981 m. papildomai įrašytos 2 bylos.

1979–1980 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-666 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Ostlando ir Rusijos Šiaurės aukštesniojo SS ir policijos vado Kovos su partizanais štabo Lietuvoje, tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininko prie 253-iojo lietuvių apsaugos (policijos) bataliono tvarkomieji dokumentai, kovos su partizanais Vilniaus apygardoje grupės (Gruppe Titel) vadovybės, bataliono vado įsakymai, bataliono vadovybės ir kuopų vadų raportai apie veiklą, įvykius padaliniuose, apie partizanų veiklą, bataliono dienoraštis, kuopų dienoraščių išrašai, susirašinėjimo bataliono veiklos, aprūpinimo, pagalbinės policijos būrio steigimo Onuškio valsčiuje klausimais dokumentai, atsparos punktų gynybos instrukcijos, priešlėktuvinės apsaugos planai, žinios apie punktų įgulų sudėtį, ginkluotę, atsparos punktų, jų gynybos schemos, įtariamųjų bendradarbiavus su lenkų partizanais kvotų dokumentai, bataliono karių atlyginimo knygelės ir asmens liudijimai, bataliono štabo narių, karių sąrašai, asmenų, įtariamų partizanine veikla ar partizanų rėmimu, sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra brėžinių.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-666, ap. 1, b. 6, l. 16; P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 496.

2 A. Bubnys. 253-iasis lietuvių policijos batalionas (1943–1944). Genocidas ir rezistencija, 1998 m. Nr. 2(4), psl. 118.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:34