O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-668 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

257-OJO LIETUVIŲ POLICIJOS BATALIONO FONDĄ NR. R-668

2010-08-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

257-asis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Schutzmannschafts- Bataillon Nr. 257) (1943-10-24–1944 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

257-asis lietuvių policijos batalionas įsteigtas tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje įsakymu, kuris 1943-10-24 buvo paskelbtas policijos kuopų vadų pasitarime. Batalionas baigtas formuoti 1943-12-04.[1]

Dokumentuose batalionas vadinamas Lietuvos apsaugos dalių 257-uoju batalionu[2], 257-uoju lietuvių policijos W (sargybų) batalionu (Das litauische Schutzmannschafts- W- Bataillon Nr. 257), nuo 1944-02-18 – 257-uoju lietuvių policijos F batalionu (Das litauische Schutzmannschafts- F- Bataillon Nr. 257, nuo 1944 m. balandžio mėn. – Das litauische Polizei- F -Bataillon Nr. 257 )[3].

Batalionas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje. Bataliono veiklą prižiūrėjo tvarkos policijos vado Lietuvoje ryšio karininkas prie 257-ojo lietuvių policijos bataliono. Bataliono komplektavimu, karių apmokymu, drausmės palaikymu, ūkio reikalais rūpinosi Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje.

Batalionas veikė Vilniaus apygardoje.

1944 m. liepos mėn. batalionas įjungtas į 1-ąjį policijos pulką, kuris buvo nuginkluotas 1944 m. rugpjūčio mėn.[4] 1944 m. rudenį Lenkijos teritorijoje batalionas įjungtas į 2-ąjį lietuvių savanorių pėstininkų pulką. Galutinai išformuotas 1944 m. gruodžio mėn.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės bataliono funkcijos buvo tiltų ir kitų svarbių objektų apsauga bei kova su partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-18 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 1 byla.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-668 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos [1943–1944] m., dokumentai lietuvių kalba.

 

Karių tarnybinių biografijų bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos batalione tarnavusių policininkų tarnybinės biografijos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos [1943–1944] m., dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 533.
[2] LCVA. F. R-666, ap. 1, b. 5, l. 202.
[3] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 7, l. 117; F. R-660, ap. 2, b. 247, l. 13; R-689, ap. 1, b. 198, l. 113
[4] A. Bubnys. 253-iasis lietuvių policijos batalionas (1943–1944). Genocidas ir rezistencija, 1998 m. Nr. 2(4), psl. 118.
[5] P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 538.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:31