O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-672 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

16-OJO SS POLICIJOS PULKO FONDĄ NR. R-672

2010-04-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

16-asis policijos pulkas (Polizei Regiment 16) (1942 m. liepos mėn.–1943-02-23)

16-asis SS policijos pulkas (SS Polizei Regiment 16) (1943-02-24–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

16-asis policijos pulkas suformuotas 1942 m. liepos mėn. iš atskirų policijos batalionų ir policijos pulko „Šiaurė“ likučių, veikė Leningrado fronte.[1]

Remiantis SS reichsfiurerio ir vokiečių policijos vado 1943-02-24 įsaku 16-asis policijos pulkas dėl glaudaus policijos ir SS ryšio bei už kovinius nuopelnus pavadintas 16-uoju SS policijos pulku. [2]

Nuo 1943 m. vidurio pulkas buvo pavaldus Ostlando ir Rusijos Šiaurės aukštesniajam SS ir policijos vadui (Der Höhere SS und Polizeiführer für das Ostland und Russland-Nord). Pulkas buvo perdislokuotas į Latviją, akcijas taip pat vykdė Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje.

1944 m. balandžio mėn. pulkas ir jo štabas buvo perkelti į Lietuvą, veikė Vilniaus apygardoje.

1944 m. liepos mėn. pulkas veikė Vilniaus įtvirtintojo rajono komendanto žinioje.

Pulko veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

16-asis policijos pulkas, vėliau – 16-asis SS policijos pulkas buvo nacistinės Vokietijos tvarkos policijos sukarintas dalinys. Dalyvavo karo veiksmuose, nuo 1943 m. vidurio vykdė gyventojų surinkimo priverstiniams darbams ir kitas policines akcijas, kovojo su partizanais. Nuo 1944-05-18 pulko štabas vadovavo kovos su partizanais Vilniaus apygardoje grupei (Gruppe Titel). [3] Pulko padaliniai sudegino Pirčiupių kaimą ir išžudė jo gyventojus, dalyvavo nuginkluojant Vietinę rinktinę. 1944 m. liepos mėn. dalyvavo Vilniaus gynyboje.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1949-05-05 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 2 bylos.

1980 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-672 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai vokiečių kalba.

 

Asmens kortelių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos pulke tarnavusių policininkų asmens kortelės (Stammkarten).

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Pirčiupių tragedijos kaltininkai (dokumentų rinkinys), 1975, psl. 39-43. Iš savanoriškų K. Glazerio parodymų. 16-asis policijos pulkas.
[2] http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Zusatz/SS/Ordnungspolizei-R.htm;http://www.axishistory.com. Axis History Factbook: SS-Polizei Regiment 16.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-666, ap. 1, b. 4, l. 74, 93, 94, 281.
[4] LCVA. F. F. R-672, ap. 1, b. 2, l. 118.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:25