O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-682 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VOKIEČIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. R-682

2009-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje (Der Kommandeur der Ordnungspolizei beim SS- und Polizeiführer in Litauen) (1941-09-15–1944 m.)

2. SS ir policijos vado Vilniuje Tvarkos policijos vadovybė (SS- und Polizeistandortführer Wilna. Kommando der Ordnungspolizei) (1941-09-15–1941 m. rugsėjo mėn.)

Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje (Kommando der Schutzpolizei beim SS- und Polizeistandortführer in Wilna) (1941 m. spalio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakyme I a/Adj. – 2000-Nr./41 „Apie policijos organizaciją ir jos tarnybą Lietuvos generalinėje srityje“ buvo paskelbta apie tvarkos policijos vado Lietuvoje paskyrimą.[1]

Dokumentuose pareigybės pavadinimas įvairuoja. Vyrauja tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje, taip pat vartojamas tvarkos policijos vado Lietuvoje pavadinimas.

Tvarkos policijos vadas buvo pavaldus SS ir policijos vadui Lietuvoje ir Rytų krašto (Ostlando) tvarkos policijos vadui.

Tiksli tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

2. Vilniaus viešosios policijos vadas buvo paskirtas ir komandiruotas iš Vokietijos į Lietuvą Vokietijos tvarkos policijos vado 1941-08-14 įsakymu Nr. 806 ir 1941-08-26 raštu Kdo I O (3) 1 Nr. 196/41,[2] į Vilnių atvyko 1941 m. rugsėjo mėn.

Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakyme I a/Adj. – 2000-Nr./41 „Apie policijos organizaciją ir jos tarnybą Lietuvos generalinėje srityje“ buvo paskelbta apie tvarkos (viešosios) policijos vado Vilniuje paskyrimą. Jo vadovaujama įstaiga 1941 m. rugsėjo mėn. dokumentuose vadinama SS ir policijos vado Vilniuje Tvarkos policijos vadovybe.[3]

Nuo 1941 m. spalio mėn. įstaigos pavadinimas įvairuoja. Dokumentuose vartojami Vilniaus viešosios policijos vadovybės, SS ir policijos vado Vilniuje Viešosios policijos vadovybės pavadinimai. Įstaigos darbo reglamente nurodytas pavadinimas „Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje“.[4]

Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje buvo SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos padalinys.[5] Viešosios policijos vadas Vilniuje buvo pavaldus SS ir policijos vadui Vilniuje bei tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.[6]

Tiksli viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje vadovavo visai viešajai (uniformuotai) policijai Lietuvos generalinėje srityje. Jam buvo pavaldi vokiečių tvarkos policija, lietuvių nuovadų (taip pat vadinta pavienės tarnybos, apsaugos) policija bei lietuvių savisaugos daliniai (policijos batalionai).

Pagrindinės viešosios policijos veiklos sritys buvo viešojo saugumo ir tvarkos užtikrinimas, karinių objektų, valstybinio ir privataus turto apsauga, eismo priežiūra, viešosios prekybos ir nustatytų kainų laikymosi kontrolė, gyventojų registracija, darbo jėgos telkimas, priešgaisrinė ir priešlėktuvinė apsauga, kova su partizanais.

2. SS ir policijos vado Vilniuje Tvarkos policijos vadovybė, Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje buvo vadovaujanti Vilniaus viešosios policijos įstaiga, organizavo vokiečių policijos ir kontroliavo lietuvių policijos veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta pirminė fondo priėmimo saugoti data – 1951-09-05.

1959-06-13 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 3 apskaitos vienetai.

1959-10-23 į apyrašą papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Teismo karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje fondas Nr. R-682 pavadintas Vokiečių policijos įstaigų fondu.

Iš viso fonde Nr. R-682 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Apyraše Nr. 1 yra įrašytos Vilniaus miesto policijos mokomosios kuopos veiklos byla, priklausanti fondui Nr. R-698, bei Kauno viešosios policijos Kainų priežiūros įstaigos veiklos byla.

Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje veiklos dokumentų yra Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje fonde Nr. R-659 ir SS ir policijos vado Vilniuje fonde Nr. R-658.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

 Apyraše įrašyti:

Vokietijos tvarkos policijos vado tvarkomieji dokumentai, teismo karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje įsakymai suimti savavališkai pasišalinusius iš tarnybos lietuvių policijos batalionų karius, vokiečių tvarkos policijos pareigūnų Lietuvoje sąrašas, tvarkos policijos mokymui skirti propagandiniai leidiniai,

Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje raštai dėl vokiečių policijos pareigūnų aprūpinimo apranga ir policijos pastato remonto, vadovybės gauti Vilniaus miesto policijos vado pranešimai apie priimtus į tarnybą, atleistus, perkeltus į kitą tarnybos vietą lietuvių policijos tarnautojus bei geležinkelio statybos įstaigos pranešimai apie savavališkai pasišalinusius iš darbo asmenis, Vilniaus karo lauko komendantūros, lietuvių policijos batalionų pakvitavimai apie gautus iš Vilniaus viešosios policijos vadovybės arklių priežiūros bei veterinarijos reikmenis,

Kauno viešosios policijos Kainų priežiūros įstaigos veiklos (suimtų už spekuliaciją asmenų, konfiskuotų prekių, gautų ir siųstų raštų) registracijos knyga,

Vilniaus miesto policijos mokomosios kuopos virtuvės maisto produktų apskaitos knyga,

nenustatytų vokiečių policijos įstaigų gautų ir siųstų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38; F. R-659, ap. 1, b. 4, l. 1.
[2] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 1, l. 148.
[3] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 2, l. 14; b. 4, l. 7.
[4] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 2, l. 115; b. 6, 7, 21.
[5] LCVA. F.R-658, ap. 1, b. 8, l. 6.
[6] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 1, l. 154.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:20