O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-684 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APSKRITIES POLICIJOS NAUJOSIOS VILNIOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-684

2009-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovada (1941 m. [liepos mėn.]–1941-12-16)

Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios punktas (1941-12-17–1942-04-30)

Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovada (1942-05-01–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Vilniaus apskritį pradėjo veikti Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovada, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. pabaigoje nuovada jau veikė.[1]

Nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadui, 1941 m. rugpjūčio mėn.–1941 m. rugsėjo mėn. – Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui, nuo 1941-10-01 – Vilniaus apskrities policijos vadui.

Nuovados veiklos teritorija buvo Naujosios Vilnios miestas ir dalis Mickūnų valsčiaus.[2]

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovada pavadinta Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios punktu. Punkto vedėjas buvo pavaldus Vilniaus apskrities policijos vadui. [3]

Lietuvių policijos štabo 1942 m. gegužės mėn. (tiksli data nenurodyta) telefonograma Nr. 71 Vilniaus apskrities policijos vadui pranešta, kad nuo 1942-05-01 įsteigta Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovada. Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios punkto vedėjas paskirtas nuovados viršininku.[4] Nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus apskrities policijos vadui.

Tiksli Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovados veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. nuovada dar veikė.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovada, Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios punktas buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis.

Nuovados (punkto) pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, saugoti svarbius objektus, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus, organizuoti priešlėktuvinę apsaugą, kontroliuoti eismą, vykdyti su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, žemės ūkio prievolių vykdymu susijusius bei kitus administracijos ir vadovaujančių policijos įstaigų nurodymus. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1950-03-23 perėmė iš Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos 1 fondui priklausantį saugojimo vienetą.

1950-10-31 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1959 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. papildomai įrašyti  4 apskaitos vienetai.

1985 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-684 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

administracjos ir vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai,

nuovados viršininko raportai ir pranešimai apie nuovadą, jos teritorijoje esančias įmones, karines įstaigas, gyventojų skaičių ir nuotaikas, įvykius, nuovados veiklą, personalą,

įstaigų ir įmonių raštai dėl žinių apie asmenis suteikimo, priverstinio asmenų pristatymo į gydymo įstaigą, savavališkai iš darboviečių pasišalinusių asmenų sulaikymo,

nuovadoje atliktų kvotų bei vokiečių prokuroro Vilniuje atliktos kvotos dėl vagystės iš karinio sandėlio dokumentai,

dokumentai apie neatvykusiųjų į mobilizacijos priverstiniams darbams komisiją  bei vengiančiųjų atlikti darbo prievolę paiešką, asmenų nedarbingumo pažymėjimai,

asmenų prašymai išduoti ištikimybės (patikimumo) liudijimus, asmens liudijimo išdavimo dokumentai,

dvarų administratorių sąrašas.

Yra Vilniaus apskrities policijos Naujosios Vilnios nuovados 1940 m. balandžio mėn. dokumentų apie gyventojų teisę į Lietuvos pilietybę įrodančių duomenų teikimą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-684, ap. 1, b. 4, l. 1.
[2] LCVA. F. R-658, ap. 1, b. 1, l. 13.
[3] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-500, ap. 1, b. 3, l. 667.
[4] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 5, l. 40.
[5] LCVA. F. R-684, ap. 1, b. 9, l. 1.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:18