O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-686 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS VAKARINĖS APYLINKĖS VADO FONDĄ NR. R-686

2009-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės viršininkas (1942-02-01–1942 m. [birželio mėn.])

Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vadas (Stadtpolizei Wilna Abschnittsführer West (1942 m. [liepos mėn.]–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto policijos vakarinė apylinkė įsteigta nuo 1942-02-01. Apie apylinkės įsteigimą ir apylinkės viršininko paskyrimą pranešta Vilniaus miesto policijos vado 1942-02-03 aplinkraščiu Nr. 1303.[1]

Nuo 1942 m. vidurio dokumentuose vyrauja Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vado pareigybės pavadinimas. Tiksli pareigybės pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės viršininkas, Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vadas buvo pavaldūs Vilniaus miesto policijos vadui.

Vilniaus miesto policijos vakarinę apylinkę sudarė 2-oji, 3-ioji ir 6-oji nuovados.

Tiksli Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vado veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. vado įstaiga dar veikė.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės viršininkas, Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vadas kontroliavo aukštesnių policijos įstaigų nurodymų vykdymą jam pavaldžiose policijos nuovadose, organizavo policijos veiklą, turėjo teisę perkelti policijos pareigūnus į kitą tarnybos vietą apylinkės ribose.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1950 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1959-10-29 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 10 apskaitos vienetų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1966 m. ir 2001 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-686 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių vokiečių ir lietuvių policijos įstaigų, Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vado tvarkomieji dokumentai,

nuovadų viršininkų ir kitų policijos pareigūnų raportai apie įvykius ir jų tyrimą, personalą, drausmės pažeidimus,

įstaigų raštai dėl pavogtų transporto priemonių, pabėgusių karo belaisvių, kalinių, pogrindinių organizacijų narių, savavališkai pasišalinusių iš tarnybos policijoje, pagalbinės darbo tarnybos vermachto daliniuose, neužsiregistravusių Dirbančiųjų patikrinimo komisijoje ir kitų asmenų paieškos ir sulaikymo, ieškomų asmenų sąrašai,

susirašinėjimo asmenų gyvenamosios vietos nustatymo, žinių apie asmenis rinkimo klausimais dokumentai,

žuvusių policininkų kapų tvarkymo išlaidų ir pajamų apyskaita, rinkliavų lapai, gautų ginklų, aprangos bei kito turto užpajamavimo ir kiti buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-689, ap. 1, b. 52, l. 22.
[2] LCVA. F. R-686, ap. 1, b. 2.
[3] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 56, l. 57.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:16