O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-687 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE LIETUVIŠKOJO SKYRIAUS KRIMINALINĖS POLICIJOS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. R-687

2009-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kriminalinės policijos Vilniaus apygarda (1941 m. birželio mėn.–[1942 m.] )

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Vilniaus apygarda (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen Litauische Abteilung Kriminalpolizeibezirk-Wilna) ([1942]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kriminalinės policijos Vilniaus apygarda atnaujino veiklą 1941 m. birželio mėn.[1]

1942–1944 m. dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja: ji vadinama Kriminalinės policijos Vilniaus apygarda, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Vilniaus skyriaus Kriminalinės policijos apygarda[2], Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Kriminalinės policijos Vilniaus apygarda.[3] Vyrauja pavadinimas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Vilniaus apygarda.[4] Pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Kriminalinės policijos Vilniaus apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui. Naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą, Vilniaus apygarda buvo pavaldi Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui (Saugumo departamentui), kriminalinės policijos viršininkui.

Kriminalinės policijos Vilniaus apygardos veiklą prižiūrėjo Vilniuje veikę vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje padaliniai.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Vilniaus apygardos veiklos pabaigos tiksli data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. apygarda dar veikė.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kriminalinės policijos Vilniaus apygardos, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Vilniaus apygardos pagrindiniai uždaviniai buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, tirti įvykdytus nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduoti nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms. Kriminalinė policija taip pat talkino saugumo policijai kovoje su sovietiniu bei lenkų pogrindžiu bei partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-15 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 1 apskaitos vienetas.

1959 m. sudarytame apyraše Nr. 1 buvo 4 apskaitos vienetai.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-687 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kriminalinės policijos Vilniaus apygardos veiklos dokumentų yra Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygardos fonde Nr. R-681.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti žinių apie įvykius lapai, sulaikytų kriminaliniais nusikaltimais įtariamų asmenų identifikacijos lapai (žinios apie asmenį, žymių aprašymas, pirštų antspaudai, nuotraukos), trūkumų Valstybinės šriftų liejyklos buhalterijos darbe tyrimo byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-681, ap. 2, b. 17; F. R-617, ap. 1, b. 27, l. 1.
[2] LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 34, 68, 132, 145, 342.
[3] LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 48, l. 134.
[4] LCVA. F. R-681, ap. 2, b. 63, l. 27-30; F. R-702, ap. 1, b. 47, l. 31.
[5] LCVA. F. R-681, ap. 2, b. 65.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:14