O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-689 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS VADO FONDĄ NR. R-689

2009-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto milicijos vadas (1941-06-24–1941-06-25)

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadas (1941-06-26–1941-07-02)

Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadas (Leiter der Hilfspolizei Wilnius und Umgebung) (1941-07-03–1941 m. [liepos mėn.])

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadas (1941 m. [rugpjūčio mėn.]–1941 m. rugsėjo mėn.)

Vilniaus miesto policijos vadas (Stadtpolizeiführer Wilna) (1941-10-01–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Traukiantis sovietų kariuomenei ir įstaigoms, Vilniuje 1941-06-23 pradėta organizuoti viešoji apsauga, vadinta milicija. 1941-06-24 jau veikė Vilniaus miesto milicijos vado įstaiga.[1]

Pirmosiomis vokiečių okupacijomis dienomis pradėtas lietuvių policijos atkūrimas, į tarnybą grįžo buvę policijos pareigūnai. Vilniaus miesto policijos vado 1941-06-26 aplinkraščiu Nr. 197 pranešta, kad „nuo šios dienos žodis „milicija“ nevartojamas, o tik „policija“.[2] Prie Vilniaus miesto ir apskrities viršininko įstaigos buvo įsteigta Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado įstaiga.[3] Policijos vado pareigybės pavadinimas nuo 1941-06-26 dokumentuose įvairuoja: jis vadinamas Vilniaus miesto policijos vadu, Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadu.

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadas buvo pavaldus Vilniaus srities vidaus reikalų valdytojui, Vilniaus miesto ir apskrities viršininkui, veikė prižiūrimas vokiečių karinės administracijos.

Vadovaujantis vokiečių 403-osios apsaugos divizijos karinės administracijos viršininko 1941-07-03 raštu dėl įstaigų pavadinimų[4] Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadas pavadintas Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadu. Šis pareigybės pavadinimas vyrauja 1941 m. liepos mėn. dokumentuose.[5]

Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetui, vykdė Vilniaus miesto ir apskrities viršininko nurodymus, veikė prižiūrimas vokiečių karinės administracijos.[6]

1941 m. rugpjūčio mėn.–1941 m. rugsėjo mėn. dokumentuose vyrauja Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado pareigybės pavadinimas. Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetui, vykdė Vilniaus apskrities viršininko, Vilniaus burmistro nurodymus, veikė prižiūrimas 814-osios karo lauko komendantūros bei vokiečių civilinės administracijos įstaigų.

Nuo 1941-09-15 Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojui, per jį – tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje. Vadas taip pat buvo pavaldus SS ir policijos vado Vilniuje Tvarkos policijos vadovybei.[7]

Tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 buvo pranešta apie lietuvių apsaugos policijos etatų pertvarkymą. Pagal naujus etatus, įsigaliojusius nuo 1941-10-01, policija buvo suskirstyta į miestų, apskričių ir geležinkelių policiją.[8] Vilniaus miesto lietuvių policijai vadovavo Vilniaus miesto policijos vadas.

Vilniaus miesto policijos vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojui, nuo 1942-04-20 – nuovadų policijos ryšio karininkui prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-05-14 – pavienės tarnybos policijos ryšio karininkui prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-07-23 – pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininkui Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe. Per ryšio karininką vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.

Vilniaus miesto policijos vadas taip pat buvo pavaldus Viešosios policijos vadovybei prie SS ir policijos vado Vilniuje, vykdė Vilniaus burmistro nurodymus, pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1943-05-07 įsakymą nuo 1943-06-01 buvo Vilniaus burmistro pavaduotojas.[9]

Vilniaus miesto policijos vadui buvo tiesiogiai pavaldūs nuovadų (nuo 1942-02-01 – apylinkių) viršininkai, eismo policijos ir kainų priežiūros policijos padaliniai, Administracinių baudų skyrius, policijos arešto namai, pėsčiosios ir raitosios policijos rezervai, nuo 1943-05-05 – mokomoji kuopa, nuo 1941-11-01 – Vilniaus miesto policijos centralinė registracijos įstaiga (nuo 1942 m. birželio mėn. – Gyventojų registracijos skyrius).[10]

Vilniaus miesto policijos vado įstaiga veikė iki 1944 m. liepos mėn.[11] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto milicijos vadas vadovavo apsaugos būriams (milicijai), organizavo jų veiklą: svarbesnių įstaigų ir įmonių apsaugą, tvarkos mieste palaikymą.

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadas, Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadas, Vilniaus miesto policijos vadas vadovavo lietuvių viešajai policijai (taip pat vadintai apsaugos, tvarkos policija) savo veiklos teritorijoje, organizavo ir kontroliavo jos darbą.

Pagrindinės lietuvių viešosios policijos veiklos sritys buvo viešosios tvarkos palaikymas, kova su spekuliacija ir dektindaryste, valstybinio ir privataus turto apsauga, sanitarijos taisyklių laikymosi, eismo priežiūra, gyventojų registracija, priešlėktuvinė apsauga, su darbo jėgos telkimu, prievolių vykdymu susijusių bei kitų vokiečių ir lietuvių administracijos, vokiečių policijos įstaigų nurodymų vykdymas, kova su partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – [1949] m.

1949-10-26 fonde buvo 7250 saugojimo vienetų. 1949-10-28 atrinkti naikinimui 6485 saugojimo vienetai.

1949 m. lapkričio mėn. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 266 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyti 592 apskaitos vienetai.

Apyrašo Nr. 2 sudarymo data nenustatyta. 1957 m. apyraše buvo įrašyti 789 apskaitos vienetai.

1958 m. sudarytas apyrašas Nr. 4, į kurį įrašyta 914 apskaitos vienetų.

1959 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 4 – 41 apskaitos vienetas.

1959-06-05 apskaitos dokumentuose buvo įrašyti: apyrašas Nr. 1 – 271 apskaitos vienetas, apyrašas Nr. 2 – 815 apskaitos vienetų, apyrašas Nr. 3 – 592 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 4 – 955 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai įrašyta: 1963 m., 1965–1967 m., 1979 m. ir 1980 m. į apyrašą Nr. 1 – 195 apskaitos vienetai, 1965 m. į apyrašą Nr. 2 – 17 apskaitos vienetų, 1965 m. ir 1980 m. į apyrašą Nr. 3 – 74 apskaitos vienetai, 1964 m. į apyrašą Nr. 4 – 75 apskaitos vienetai. 1995 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas – senas, vėliau perspausdintas, apyrašas Nr. 2.

1976–1977 m. apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4 įrašyti dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų dokumentų kataloguota vardinėje ,,Asmenų'' duomenų bazėje.

1999 m. į apyrašą Nr. 3 įrašytos bylos buvo mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. R-689 yra 4 apyrašai, 2995 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų, baltarusių kalbomis.

Vilniaus miesto policijos vado veiklos byla yra įrašyta Vilniaus miesto policijos 3-iosios nuovados fondo Nr. R-692 apyraše Nr. 1 (byla Nr. 74).

Apyraše Nr. 4 eil. Nr. 920 yra įrašyta Vilniaus miesto policijos 4-osios nuovados byla, priklausanti Vilniaus miesto policijos 4-osios nuovados fondui Nr. R-693.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti :

karinės ir civilinės administracijos, vadovaujančių policijos įstaigų, Vilniaus miesto milicijos vado, Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado, Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vado, Vilniaus miesto policijos vado tvarkomieji dokumentai, vieši skelbimai,

įsakymai Vilniaus savisaugos dalims, Vilniaus atstatymo tarnybai, Vietinės rinktinės Vilniaus įgulai, teismo karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje įsakymai suimti savavališkai pasišalinusius iš tarnybos policijos batalionų karius,

dokumentai apie Vilniaus atstatymo tarnybos, lietuvių policijos organizavimą, policijos apmokymą ir aprūpinimą,

Vilniaus miesto policijos vado raportai apie lietuvių policijos pajėgas, struktūrą, veiklą ir personalą,

nuovadų viršininkų bei kitų policijos pareigūnų raportai apie policijos padalinių veiklą, žydų iškėlimo į getą, neatvykusių į Dirbančiųjų tikrinimo komisiją asmenų patikrinimo, eismo kontrolės ir kitas akcijas, gyventojų nuotaikas, įvykius ir jų tyrimą, užregistruotus įtartinus asmenis, personalą, policijos pareigūnų drausmę,

žinios apie nuovadas, jų personalą, ūkį, įvykius, užregistruotus ir išaiškintus nusikaltimus, sulaikytus asmenis, sargybų, tarnybų ir patrulių patikrinimų rezultatus, atvykusių į Vilnių ir išvykusių iš jo asmenų, policijos arešto namuose bei Vilniaus kalėjimuose laikomų suimtųjų skaičių, Vilniaus miesto metrikinės apylinkės atsiųstos žinios apie mirimus, gimimus, santuokas,

policijos įstaigų apsaugos ir tarnautojų sušaukimo pavojaus atveju planai, tarnybos nuovadose paskirstymo lapai, patruliavimo schemos ir tvarkaraščiai, sargybų vietų ir patruliavimo rajonų aprašymai, Raitosios policijos ir arklių transporto padalinio darbo tvarkaraščiai, tarnybinių ginklų išdavimo ir grąžinimo, gautų pranešimų apie įvykius registracijos knygos,

pasitarimų su lietuvių ir vokiečių policijos karininkais dokumentai, telefonogramų tekstai,

kvotų dokumentai, asmenų, kuriems užvestos kvotų bylos dėl nusikaltimų, kartoteka, ieškomų asmenų registracijos knyga,

administracinių baudų skyrimo, apskaitos ir įplaukų rinkimo dokumentai,

leidimų išvykti iš Vilniaus, važiuoti geležinkeliu, kelionės liudijimų išdavimo dokumentai,

Vilniaus miesto policijos centralinės registracijos įstaigos (Gyventojų registracijos skyriaus) dokumentai: gyventojų ir įstaigų prašymai nustatyti asmenų gyvenamąją vietą, išduoti pažymėjimus, patvirtinančius gyvenimo Vilniuje faktą ir išgyventą laiką, asmenims išduoti pažymėjimai ir pranešimai įstaigoms apie asmenų įregistravimą, pranešimai asmenims apie įvyksiančią paskaitą reicho darbo tarnybos tema ir asmenų pakvitavimai apie pranešimų gavimą,

susirašinėjimo policijos įstaigų veiklos organizavimo, kontrolės, karo atbėgėlių registravimo bei asmens ir kelionės dokumentų jiems išdavimo, žinių apie asmenis rinkimo ir teikimo, asmenų gyvenamosios vietos, tautybės, pilietybės nustatymo, savavališkai iš darbo vietų pasišalinusių, darbo prievolės atlikimo vengiančių asmenų, dezertyrų, pabėgusių karo belaisvių, kalinių, kriminalinių nusikaltėlių, buvusių sovietų veikėjų ir kitų asmenų paieškos, personalo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

policininkų drausmės pažeidimų registravimo ir tyrimo, gyventojų prašymų ir skundų nagrinėjimo dokumentai,

policijos pareigūnų ir civilių tarnautojų sąrašai, pareigūnų anketos, karo atbėgelių sąrašai ir registracijos kortelės, policijos etatų, įstaigų, sulaikytų, vokiečių policijai perduotų asmenų, sovietų kariškių šeimų, 1920–1922 m. gimusių asmenų, šaukiamų į mobilizacijos komisijas, mobilizuotų, pabėgusių iš priverstinių darbų, bombardavimų metu žuvusių asmenų, Vilniaus gatvių, nuovadų ribose esančių įmonių ir įstaigų sąrašai, darbo komandai (Arbeitskommando) priklausiusių žydų anketos, priešlėktuvinės apsaugos tarnybos narių kortelės ir sveikatos patikrinimo lapai,

policijos surinktų negaliojančių įstaigų ir įmonių antspaudų atspaudai, policijos įstaigų ir jų padalinių iškabos,

straipsniai apie policijos veiklą, atsišaukimai, raginantys stoti į reicho darbo tarnybą, skelbimai apie priėmimą į lietuvių SS legioną, propagandiniai plakatai,

Vilniaus miesto ir srities vidaus reikalų valdytojo, Vilniaus miesto ir apskrities viršininko, Vilniaus miesto ir apskrities pagalbinės policijos įstaigų tarnautojų algalapiai ir kiti buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 466 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis, yra pavienių dokumentų lenkų ir baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių policijos įstaigų, Vilniaus miesto policijos vado tvarkomieji dokumentai, Vilniaus miesto policijos vado raštai dėl sulaikytų neblaivių asmenų išsiuntimo į priverčiamojo darbo stovyklą, nuovadų viršininkų raportai apie užregistruotus karo atbėgėlius, karo atbėgėlių sąrašai,

policijos pareigūnų sąrašai, tarnybiniai pažymėjimai, pareigūnų ir padavusiųjų prašymus priimti į tarnybą policijoje asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens ir tarnybinių pažymėjimų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 832 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Administracinių baudų bylų ir įtariamųjų asmenų kortelių apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos administracinėmis baudomis baustų asmenų bylos ir įtariamųjų asmenų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 666 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti civilinės ir karinės administracijos, vadovaujančių vokiečių policijos įstaigų, Vilniaus miesto policijos vado tvarkomieji dokumentai, 

Vilniaus miesto policijos vado raportai apie lietuvių policijos pajėgas ir veiklą, policijos įstaigų raportai ir žinios apie įvykius, patruliavimo rezultatus ir nusikaltusių asmenų sulaikymą, sulaikytų asmenų sąrašai,

susirašinėjimo įvykių tyrimo, sovietų kariškių šeimų narių surašymo, asmenų gyvenamosios vietos nustatymo, vengiančių atlikti darbo prievolę ir kitų asmenų paieškos bei sulaikymo, gatvių priežiūros, eismo ženklų atnaujinimo klausimais dokumentai,

policijos pareigūnų tarnybiniai pažymėjimai, asmenų, tarnavusių policijos (savisaugos) daliniuose, asmens kortelės.

Vilniaus miesto policijos 4-osios nuovados gautų ir siųstų raštų registracijos knyga.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens kortelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 1030 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). R-617, ap. 1, b. 27, l. 1; R-689, ap. 1, b. 9, l. 4, 6, 7, 29.
[2] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 9, l. 49
[3] LCVA. F. R-617, ap. 1, b. 27, l. 1.
[4] LCVA. F. R-677, ap. 1, b. 47, l. 47.
[5] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 2, l. 10, 11; b. 459, l. 4; ap. 4, b. 916, l. 11, 12, 21, 38.
[6] LCVA. F. R-677, ap. 1, b. 47, l. 48; P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 100, 169. 
[7] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38; R-689, ap. 1, b. 7, l. 2; A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 98.
[8] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 1, l. 11.
[9] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 3, l. 102, 103; F. R-729, ap. 1, b. 23, l. 56; P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 181, 182.
[10] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 52, l. 22; b. 5, l. 55; b. 443, l. 1; b. 250, l. 32.
[11] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 434.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:51