O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-690 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS 1-OSIOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-690

2009-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto milicijos 1-oji nuovada (1941-06-24–1941-06-25)

Vilniaus miesto policijos 1-oji nuovada (1941-06-26–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Traukiantis sovietų kariuomenei ir įstaigoms, Vilniuje 1941-06-23 pradėta organizuoti viešoji apsauga, vadinta milicija. 1941-06-24 jau veikė Vilniaus miesto milicijos 1-oji nuovada. Nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto milicijos vadui.[1]

Pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis pradėta atkurti ir lietuvių policija. Vilniaus miesto policijos vado 1941-06-26 aplinkraščiu Nr. 197 pranešta, kad „nuo šios dienos žodis „milicija“ nevartojamas, o tik „policija“.[2] Vilniaus miesto milicijos 1-oji nuovada pavadinta Vilniaus miesto policijos 1-ąja nuovada.

Vilniaus miesto policijos 1-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui, 1941 m. liepos mėn. vadintam Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadu, nuo 1941-10-01 – Vilniaus miesto policijos vadui.[3]

Nuo 1942-02-01 Vilniaus miesto policijos 1-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto policijos rytinės apylinkės viršininkui,[4] nuo 1942 m. vidurio – Vilniaus miesto policijos rytinės apylinkės vadui.

Tiksli Vilniaus miesto policijos 1-osios nuovados veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. nuovada dar veikė.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto milicijos 1-osios nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti mieste tvarką, saugoti svarbesnes įstaigas ir įmones.

Vilniaus miesto policijos 1-oji nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis. Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, saugoti svarbius objektus, registruoti gyventojus, rinkti ir teikti apie juos informaciją, organizuoti priešlėktuvinę apsaugą, vykdyti vadovaujančių įstaigų nurodymus, susijusius su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, bei kitas užduotis. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai, tvarkomos gyventojų registracijos knygos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1950-09-02 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 24 apskaitos vienetai.

1959-06-13 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 38 apskaitos vienetai.

1965 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1983 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-690 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai,

tarnybos paskirstymo, sargybų ir tarnybų patikrinimo dokumentai, budėjimų nuovadoje ir nuovados turto perdavimo-perėmimo knyga, įvykių dienynas,

žinios apie įvykius, neatvykusiųjų į mobilizacijos darbams komisiją paieškos ir sulaikymo akcijos rezultatus, nuovados tarnautojus, priešlėktuvinės apsaugos objektus, užsiregistravusius ir išsiregistravusius, pakeitusius butą gyventojus,

leidimų pervežti kilnojamąjį turtą į kitą gyvenamąją vietą, patikimumo liudijimų, pažymėjimų apie pamestus dokumentus, pavogtą ar per bombardavimą prarastą turtą ir kt. išdavimo gyventojams dokumentai,

kvotų dėl prekybos taisyklių pažeidimo bei policijos pareigūnų nusižengimų dokumentai,

susirašinėjimo duomenų apie gyventojų įregistravimą teikimo, asmenų paieškos, šaukimų atvykti į mobilizacijos komisiją įteikimo klausimais dokumentai, šaukimų įteikimo pakvitavimai, pranešimų dėl priešlėktuvinės apsaugos įteikimo asmenims pakvitavimai,

pažymėjimai apie tauriųjų metalų gaminių, pinigų ir kito turto priėmimą iš žydų tautybės asmenų,

1914–1922 m. gimusių moterų, 1914–1924 m. gimusių vyrų, asmenų, neatvykusių į Dirbančiųjų patikrinimo komisiją, neatlikusių kuro gaminimo prievolės, sulaikytų asmenų sąrašai,

surašytų protokolų, sulaikytų, mirusių asmenų, pareigūnų dalyvavimo mokymo užsiėmimuose, drausmės pažeidimų ir skirtų nuobaudų, gautų ir siųstų raštų registracijos knygos,

pareigūnų atlyginimų lapai ir kiti buhalterijos dokumentai.

Yra įrašyta Vilniaus miesto policijos 1-osios nuovados 1940 m. gautų ir siųstų raštų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-617, ap. 1, b. 27, l. 1; R-689, ap. 1, b. 9, l. 7, 29.
[2] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 9, l. 49
[3] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 56.
[4] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 52, l. 22.
[5] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 281.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:49