O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-694 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS 5-OSIOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-694

2009-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto milicijos 5-oji nuovada (1941-06-24–1941-06-25)

Vilniaus miesto policijos 5-oji nuovada (1941-06-26–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Traukiantis sovietų kariuomenei ir įstaigoms, Vilniuje 1941-06-23 pradėta organizuoti viešoji apsauga, vadinta milicija. 1941-06-24 jau veikė Vilniaus miesto milicijos 5-oji nuovada. Nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto milicijos vadui.[1]

Pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis pradėtas lietuvių policijos atkūrimas. Vilniaus miesto policijos vado 1941-06-26 aplinkraščiu Nr. 197 pranešta, kad „nuo šios dienos žodis „milicija“ nevartojamas, o tik „policija“.[2] Vilniaus miesto milicijos 5-oji nuovada pavadinta Vilniaus miesto policijos 5-ąja nuovada.

Vilniaus miesto policijos 5-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui, 1941 m. liepos mėn. vadintam Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadu, nuo 1941-10-01 – Vilniaus miesto policijos vadui.[3]

Nuo 1942-02-01 Vilniaus miesto policijos 5-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto policijos rytinės apylinkės viršininkui,[4] nuo 1942 m. vidurio – Vilniaus miesto policijos rytinės apylinkės vadui.

Vilniaus miesto policijos 5-oji nuovada veikė iki 1944 m. liepos mėn.[5] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto milicijos 5-osios nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti mieste tvarką, saugoti svarbesnes įstaigas ir įmones.

Vilniaus miesto policijos 5-oji nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis. Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, saugoti svarbius objektus, registruoti gyventojus, rinkti ir teikti apie juos informaciją, organizuoti priešlėktuvinę apsaugą, vykdyti nurodymus, susijusius su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, bei kitas užduotis. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai, tvarkomos gyventojų registracijos knygos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1947-02-27 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1950-11-19 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 1, 11 apskaitos vienetų ir apyrašas Nr. 2, 36 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 20 apskaitos vienetų.

1996 m. patikslintas apyraše Nr. 2 įrašytų bylų skaičius – 57 apskaitos vienetai.

1984 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-694 yra 2 apyrašai, 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie šaukimų asmenims atvykti į mobilizacijos priverstiniams darbams komisiją įteikimą bei nerastų asmenų paiešką, pažymėjimai apie tauriųjų metalų gaminių, pinigų ir kito turto priėmimą iš žydų tautybės asmenų, policijos pareigūnų aprūpinimo apranga, avalyne, buities reikmenimis lapai (daiktalapiai), kvotos dėl policininko nusižengimo dokumentai, policijos pareigūnų, karo atbėgėlių, 5-osios ir 6-osios nuovadų ribose gyvenančių 1914–1922 m. gimusių moterų, numatytų išvežti ar išvežtų darbams į reichą Vilniaus, Ašmenos, Švenčionių ir kitų apskričių gyventojų sąrašai, susirgusių pareigūnų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, teismo karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje įsakymai suimti savavališkai pasišalinusius iš tarnybos lietuvių policijos batalionų karius,

nurodymai sargyboms numatytų išvežti darbams į reichą asmenų surinkimo vietoje („karantine“), surinkimo vietoje esančių asmenų kontrolės lapai, numatytų išvežti asmenų sąrašas, sargybinių raportai apie asmenų išvežimą ar paleidimą,

budėjimų nuovadoje ir nuovados turto perdavimo-perėmimo knyga, tarnybos, sargybų ir patrulių paskirstymo dokumentai, patrulių maršrutų schemos, aprašymai ir tvarkaraščiai,

nutarimai dėl asmenų sulaikymo ir uždarymo į areštinę, asmens kratų protokolai,

nuovados viršininko raportai apie šaukimų asmenims atvykti į mobilizacijos komisiją įteikimą, neįteikti šaukimai, dokumentai apie šaukiamųjų paiešką,

pranešimai asmenims apie būtinumą užsiregistruoti darbo biržoje, privalančių registruotis asmenų sąrašai, pranešimai asmenims apie įvyksiančią paskaitą reicho darbo tarnybos tema, asmenų pakvitavimai apie pranešimų gavimą,

žinios apie nuovados personalą, nuovadoje įregistruotų ir išregistruotų gyventojų skaičių,

susirašinėjimo žinių apie asmenis suteikimo, gyvenamosios vietos nustatymo, gyventojų registravimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

asmenų prašymai išduoti kelionės leidimus,

pareigūnų raportai dėl atostogų suteikimo, pareigūnų tarnybinių nusižengimų tyrimo ir nuobaudų skyrimo dokumentai, nuovados pareigūnų, Vilniaus miesto gatvių, nuovados ribose esančių gatvių, įstaigų ir įmonių, nuovados bylų sąrašai,

priešlėktuvinės apsaugos tarnybos narių kortelės, šaukimai asmenims į priešlėktuvinės apsaugos kursus,

ginklų, aprangos ir kito turto įrašymo į turto knygas bei nurašymo pateisinamieji dokumentai, pareigūnų aprūpinimo apranga, avalyne, buities reikmenimis lapai (daiktalapiai), gautų pranešimų, nurodymų, surašytų protokolų, gautų ir siųstų raštų registracijos knygos.

Yra įrašyta Vilniaus miesto policijos 5-osios nuovados 1939 m. byla – asmenų prašymai išduoti darbo pajamų mokesčių knygeles.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dalis šaukimų į mobilizacijos komisiją ir dokumentų apie šaukiamųjų paiešką bylų susisteminta pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). R-617, ap. 1, b. 27, l. 1; R-689, ap. 1, b. 9, l. 4, 20, 29.
[2] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 9, l. 49
[3] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 56.
[4] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 52, l. 22.
[5] LCVA. F. R-694, ap. 2, b. 38, l. 66.
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:24