O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-695 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS 6-OSIOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-695

2009-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto milicijos 6-oji nuovada (1941-06-24–1941-06-25)

Vilniaus miesto policijos 6-oji nuovada (1941-06-26–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Traukiantis sovietų kariuomenei ir įstaigoms, Vilniuje 1941-06-23 pradėta organizuoti viešoji apsauga, vadinta milicija. 1941-06-24 jau veikė Vilniaus miesto milicijos 6-oji nuovada. Nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto milicijos vadui.[1]

Pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis pradėtas lietuvių policijos atkūrimas. Vilniaus miesto policijos vado 1941-06-26 aplinkraščiu Nr. 197 pranešta, kad „nuo šios dienos žodis „milicija“ nevartojamas, o tik „policija“.[2] Vilniaus miesto milicijos 6-oji nuovada pavadinta Vilniaus miesto policijos 6-ąja nuovada.

Vilniaus miesto policijos 6-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui, 1941 m. liepos mėn. vadintam Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadu, nuo 1941-10-01 – Vilniaus miesto policijos vadui.[3]

Nuo 1942-02-01 Vilniaus miesto policijos 6-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės viršininkui,[4] nuo 1942 m. vidurio – Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vadui.

Vilniaus miesto policijos 6-oji nuovada veikė iki 1944 m. liepos mėn.[5] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto milicijos 6-osios nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti mieste tvarką, saugoti svarbesnes įstaigas ir įmones.

Vilniaus miesto policijos 6-oji nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis. Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, saugoti svarbius objektus, registruoti gyventojus, rinkti ir teikti apie juos informaciją, organizuoti priešlėktuvinę apsaugą, vykdyti vadovaujančių įstaigų nurodymus, susijusius su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, bei kitas užduotis. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai, tvarkomos gyventojų registracijos knygos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1947-03-04 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1950-12-11 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 7 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1985 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-695 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti raportai apie įvykius ir kvotų dokumentai, patrulių ir sargybų instrukcijos ir schemos, dokumentai apie priešlėktuvinės apsaugos organizavimą, susirašinėjimo vengiančių atlikti darbo prievolę asmenų paieškos, žinių apie asmenis rinkimo, gyventojų registravimo klausimais dokumentai, žinios apie personalą ir tarnybos paskirstymą, 1914–1922 m. gimusių moterų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja    Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). R-617, ap. 1, b. 27, l. 1; R-689, ap. 1, b. 9, l. 17, 29.
[2] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 9, l. 49
[3] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 56.
[4] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 52, l. 22.
[5] LCVA. F. R-695, ap. 1, b. 8, l. 11.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:22