O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-702 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE LIETUVIŠKOJO SKYRIAUS KRIMINALINĖS POLICIJOS KAUNO APYGARDOS FONDĄ NR. R-702

2009-05-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kriminalinės policijos Kauno apygarda (1941 m.)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Kauno apygarda (1942–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Kriminalinės policijos Kauno apygarda, nenustatyta.

Įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. Ji vadinama Kriminalinės policijos Kauno apygarda, „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje Lietuviškasis skyrius Kriminalinės policijos Kauno apygardos viršininkas“[1], 1944 m. taip pat vartojami pavadinimai „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje Kriminalinės policijos Kauno apygarda“, „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje Ref V B Kriminalinės policijos Kauno apygarda[2].“ 1942–1944 m. vyrauja pavadinimas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Kauno apygarda[3]. Pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Kriminalinės policijos Kauno apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui. Naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą, Kauno apygarda buvo pavaldi Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui (Saugumo departamentui), kriminalinės policijos viršininkui. Apygardos veiklą prižiūrėjo Kaune veikę vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje padaliniai.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Kauno apygardos veiklos pabaigos tiksli data nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. apygarda dar veikė.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kriminalinės policijos Kauno apygardos, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Kauno apygardos pagrindiniai uždaviniai buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, tirti įvykdytus nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduoti nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms. Kriminalinė policija taip pat talkino saugumo policijai kovoje su komunistiniu ir lenkų pogrindžiu bei partizanais.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Kauno apygarda buvo mokomoji apygarda kriminalinės policijos tarnautojams ruošti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-29 buvo įrašyti fondui priklausantys 48 neaprašyti saugojimo vienetai.

1956-11-26 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1959-06-23 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 46 apskaitos vienetai.

1963 m. papildomai įrašytos 2 bylos. Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus (1 kg pabirų), 1966 m. papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-702 yra 1 apyrašas, 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra pavienių Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko, Saugumo policijos Kauno apygardos, Kauno miesto policijos judėjimo nuovados veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidaus reikalų generalinio tarėjo ir Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinio skyriaus viršininko tvarkomieji dokumentai,

pranešimai Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos Kriminaliniam skyriui apie įvykius ir jų tyrimą, pranešimai apie pavogtus dviračius, skirti paskelbti leidinyje „Kriminalinės policijos žinios“, policijos tarnautojų raportai apie tirtus nusikaltimus, Šiaulių apygardos teismo raštai dėl asmenų paieškos paskelbimo ir jų suėmimo,

susirašinėjimo asmenų paieškos, nusikaltimo tyrimo, daiktinių įkalčių saugojimo, grąžinimo savininkams, sunaikinimo ir pan. klausimais dokumentai,

kriminalinių įvykių tyrimo bylos,

statistinės žinios apie kriminalinės policijos Kauno apygardos rajonų ir punktų veiklą (užfiksuotus įvykius, išaiškintus nusikaltėlius ir kt.), nutrauktų kvotų sąrašai, policijos tarnautojų budėjimo Kauno mieste grafikai, komandiruočių pažymėjimai.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko pranešimai Saugumo policijos ir SD vadui Lietuvoje apie nusikaltimus ir jų tyrimą, susirašinėjimo asmenų paieškos, suėmimo, asmenų tapatybės nustatymo, žinių apie asmenis rinkimo, nusikaltimų tyrimo klausimais dokumentai, žinios apie kriminalinius įvykius Lietuvoje.

Saugumo policijos Kauno apygardos viršininko nutarimai dėl kvotų užbaigimo, policijos priežiūros nutraukimo, apygardoje gauti policijos įstaigų raportai apie rastus sovietų įstaigų dokumentus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Kauno miesto policijos judėjimo nuovados autoįvykių tyrimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-702, ap. 1, b. 56, l. 31, 58, 83.
[2] LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 48, l. 137, 138, 142, 197.
[3] LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 48, b. 56.
[4] LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 48, l. 172.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:16