O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-706 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES POLICIJOS NUOVADOS IR PUNKTŲ FONDĄ NR. R- 706

2010-01-         Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Marijampolės apskrities policijos Marijampolės miesto nuovada (1941 m.–1941-12-16)

Marijampolės apskrities policijos nuovada (1941-12-17–1944 m.)

2. Marijampolės apskrities policijos Kazlų Rūdos nuovada (1941 m. [liepos mėn.]–1941-12-16)

Marijampolės apskrities policijos Kazlų Rūdos punktas (1941-12-17–1944 m.)

3. Marijampolės apskrities policijos Prienų nuovada (1941 m. [liepos mėn.]–1941-12-16)

Marijampolės apskrities policijos Prienų punktas (1941-12-17–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tiksli data, kada naciams 1941 m. užėmus Lietuvą pradėjo veikti Marijampolės apskrities policijos Marijampolės miesto nuovada, nenustatyta.

Nuovados viršininkas buvo pavaldus Marijampolės apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Marijampolės apskrities policijos vadui. [1]

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Marijampolės apskrities policijos Marijampolės miesto nuovada pavadinta Marijampolės apskrities policijos nuovada.[2] Nuovados viršininkas buvo pavaldus Marijampolės apskrities policijos vadui.

Nuovados veiklos teritorija – Marijampolės miestas.

Tiksli Marijampolės apskrities policijos nuovados veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

2, 3. Tikslios datos, kada naciams 1941 m. užėmus Lietuvą pradėjo veikti Marijampolės apskrities policijos Prienų ir Kazlų Rūdos nuovados, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. nuovados jau veikė.[3]

Kazlų Rūdos nuovada dokumentuose taip pat vadinta Kazlų nuovada.

Nuovadų viršininkai buvo pavaldūs Marijampolės apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Marijampolės apskrities policijos vadui.

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Marijampolės apskrities policijos Kazlų Rūdos ir Prienų nuovados pavadintos Kazlų Rūdos ir Prienų punktais.[4] Punktų vedėjai buvo pavaldūs Marijampolės apskrities policijos vadui.

Tikslios Marijampolės apskrities policijos Kazlų Rūdos ir Prienų punktų veiklos pabaigos 1944 m. datos nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1 – 3. Marijampolės apskrities policijos Marijampolės miesto nuovada, Marijampolės apskrities policijos nuovada, Marijampolės apskrities policijos Kazlų Rūdos ir Prienų nuovados (vėliau – punktai) buvo žemiausios lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandys.

Marijampolės apskrities policijos Marijampolės miesto, Kazlų Rūdos ir Prienų nuovadų pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus. Nuovadose buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

Marijampolės apskrities policijos nuovados, Kazlų Rūdos ir Prienų punktų funkcijos iš esmės liko tos pačios. Nuovada ir punktai pat buvo kontroliavo eismą, rūpinosi priešlėktuvinės apsaugos organizavimu, vykdė su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, privalomu žemės ūkio produktų pristatymu susijusius bei kitus karo ūkiui svarbius administracijos įstaigų nurodymus, dalyvavo kovoje su partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-20 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 8 apskaitos vienetai.

1966 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1981 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

2010 pakeistas fondo pavadinimas. Marijampolės apskrities policijos vado fondas pavadintas Marijampolės apskrities policijos nuovados ir punktų fondu.

Iš viso fonde Nr. R-706 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1944 m. (tarnybos byloje yra 1936–1940 m. dokumentų), dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Marijampolės miesto nuovados tarnybos paskirstymo ir budėjimų perdavimo-perėmimo knyga,

Kazlų Rūdos punkto gyventojams išduoti ištikimybės (patikimumo), kelionės liudijimai ir kiti pažymėjimai, asmenų tarnybos policijoje pažymėjimai, pareigūnų budėjimo tvarkaraščiai, laikinai prikomandiruotų pareigūnų, suimtų, užverbuotų į reicho darbo tarnybą asmenų sąrašai, pašto įstaigai įteiktų siuntų registracijos knyga,

Prienų punkte tvarkytos policijos priežiūroje laikytų asmenų stebėjimo bylos.

Yra įrašyta Marijampolės apskrities policijos vado įstaigoje tvarkyta policininko tarnybos byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Policininko tarnybos byloje yra 1936–1940 m. dokumentų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1944 m., lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmens nuotrauka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.
[2] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-683, ap. 2, b. 30, l. 1.
[3] LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 178, 374.
[4] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-683, ap. 2, b. 30, l. 1.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:11