O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-712 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ SAUGUMO APYGARDOS KRIMINALINĖS DALIES IR KRIMINALINĖS POLICIJOS TELŠIŲ RAJONO FONDĄ NR. R-712

2009-09-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Telšių saugumo apygardos Kriminalinė dalis ([1941 m.]–1942 m. balandžio mėn.)

2. Kriminalinės policijos Telšių rajonas (Nenustatyta–nenustatyta)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Telšių saugumo apygardos Kriminalinė dalis, nenustatyta. Telšių saugumo apygarda 1941 m. liepos mėn. jau veikė.[1]

Kriminalinė dalis buvo Telšių saugumo apygardos, taip pat vadintos Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Telšių apygarda, Saugumo ir kriminalinės policijos Telšių apygarda, padalinys.

Kriminalinės dalies vedėjas buvo pavaldus Telšių saugumo apygardos viršininkui. Kriminalinės dalies veiklą kontroliavo lietuvių kriminalinės policijos viršininkas ir jo vadovaujama centrinė kriminalinės policijos įstaiga Kaune.

Telšių saugumo apygardos Kriminalinės dalies veiklos teritorija buvo Telšių, Kretingos ir Mažeikių apskritys.

Telšių saugumo apygardos Kriminalinė dalis veikė iki 1942 m. balandžio mėn., vėliau buvo prijungta prie Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Šiaulių skyriaus Kriminalinės policijos Šiaulių apygardos. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Data, kada naciams 1941 m. okupavus Lietuvą pradėjo veikti Kriminalinės policijos Telšių rajonas, nenustatyta.

Rajono pavadinimas dokumentuose įvairuoja. 1942 m. dokumentuose įstaiga vadinama: „Telšių apskrities kriminalinės policijos rajono viršininkas“, „Kriminalinės policijos Telšių rajono viršininkas“, „Kriminalinės policijos Telšių rajonas“. 1943 m. vyrauja Kriminalinės policijos Telšių rajono pavadinimas.[2] Pavadinimo pasikeitimų datos, vėlesni pavadinimai nenustatyti.

Kriminalinės policijos Telšių rajonas buvo pavaldus Telšių saugumo apygardai[3], nuo 1942 m. balandžio mėn. – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Šiaulių skyriaus Kriminalinės policijos Šiaulių apygardai[4], nuo 1942 m. lapkričio mėn. – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Šiaulių skyriui (Saugumo ir kriminalinės policijos Šiaulių apygardai).[5]

Kriminalinės policijos Telšių rajono veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Telšių saugumo apygardos Kriminalinė dalis organizavo ir kontroliavo kriminalinės policijos darbą apygardoje, tyrė įvykdytus nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduodavo nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms.

2. Kriminalinės policijos Telšių rajono pagrindiniai uždaviniai buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, tirti nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduoti nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1950-12-14 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 10 apskaitos vienetų.

1979 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-712 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentai 1942 metų, lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Telšių saugumo apygardoje gauti ir Kriminalinei daliai perduoti Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskričių policijos nuovadų ir punktų pranešimai apie kriminalinius įvykius, išaiškintus nusikaltimus, prašymai paskelbti pavogtų daiktų ir įtariamųjų paiešką,

Kriminalinės policijos Telšių rajono viršininko raštai policijos įstaigoms dėl nusikaltimų tyrimo, pavogtų daiktų, įtariamųjų paieškos, pranešimai apie išaiškintus nusikaltimus, rajone gauti Telšių apskrities policijos nuovadų ir punktų, kitų įstaigų pranešimai apie kriminalinius įvykius.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentai 1942 metų, lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1476, ap. 1, b. 3, l. 111.
[2] LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 394, l. 207, 226, 233; F. R-712, b.1, b. 10, l. 1; b. 5, l. 9-16; b. 6, l. 16-18. 
[3] LCVA. F. R-972, b. 535, l. 125, 319.
[4]LCVA. F. R-1216, ap. 1, b. 39, l. 2.
[5] LCVA. F. R-1099, ap. 1, b. 62, l. 22.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:06