O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-713 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. R-713

2009-12-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų apskrities policijos vadas (Kreispolizeiführer in Trakai) (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Naciams okupavus Lietuvą, lietuvių viešoji policija Trakų apskrityje organizuota 1941 m. liepos mėn.[1] Policijos vado pareigas ėjo Trakų apskrities viršininkas, kuris buvo pavaldus Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetui[2], veikė prižiūrimas vokiečių karinės ir civilinės administracijos įstaigų.

Pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1941-09-25 įsakymą „Apie apskričių viršininkų policines nurodymų teises“ policija nebuvo pavaldi apskričių viršininkams.[3] 1941 m. spalio mėn. įsteigta atskira Trakų apskrities policijos vado pareigybė. Trakų apskrities policijos vado 1941-11-11 įsakyme Nr. 3 nurodyta, kad nuo 1941-11-01 policijos tarnautojus iš apskrities viršininko įstaigos jis perėmė savo žinion.[4]

Trakų apskrities policijos vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojui, nuo 1942-04-20 – nuovadų policijos ryšio karininkui prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-05-14 – pavienės tarnybos policijos ryšio karininkui prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-07-23 – pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininkui Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe. Per ryšio karininką vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.[5]

Trakų apskrities policijos vadas taip pat buvo pavaldus Vilniaus žandarmerijos apygardos vadui[6], pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1941-12-30 įsakymą privalėjo vykdyti ir Trakų apskrities viršininko nurodymus, pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1943-05-07 įsakymą nuo 1943-06-01 buvo Trakų apskrities viršininko pavaduotojas. [7]

Tiksli Trakų apskrities policijos vado veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trakų apskrities policijos vadas vadovavo lietuvių viešajai policijai (taip pat vadintai apsaugos arba tvarkos policija) savo veiklos teritorijoje, organizavo ir kontroliavo jos darbą.

Pagrindinės lietuvių viešosios policijos veiklos sritys buvo viešosios tvarkos palaikymas, kova su spekuliacija ir degtindaryste, valstybinio ir privataus turto apsauga, sanitarijos taisyklių laikymosi, eismo priežiūra, gyventojų registracija, priešlėktuvinė apsauga, su darbo jėgos telkimu, žemės ūkio prievolių vykdymu susijusių bei kitų vokiečių ir lietuvių administracijos, vokiečių policijos įstaigų nurodymų vykdymas, kova su partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-11-07 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 17 bylų. Apyrašo sudarymo vieta nenustatyta.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1959-06-18 įrašytas fondo Nr. R-713 apyrašas Nr. 1, 18 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-10-24 perėmė iš Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto 1 bylą, kuri buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1980 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-713 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Fonde yra pavienių Svyrių apskrities policijos vado įstaigos dokumentų.

Yra dokumentų, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti administracijos ir vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, sovietinio atsišaukimo tekstas, Trakų apskrities policijos pareigūnų sąrašas ir žinios apie jų priėmimą į tarnybą, perkėlimą į kitą tarnybos vietą bei atleidimą, pareigūnų asmens bylos.

Trakų apskrities policijos Aukštadvario punkte atliktos kvotos dėl gaisro dokumentai, Trakų apskrities policijos Žaslių punkte surašyti asmenų kratos protokolai.

Svyrių apskrities policijos vado įsakymas, policininko atlyginimo knygelė.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens bylų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-617, ap. 1, b. 27, l. 2; F. R-500, ap. 1, b. 1, l. 137, 142.
[2] LCVA. F. R-500, ap. 1, b. 4, l. 2; F. R-677, ap. 1, b. 47, l. 48.
[3] LCVA. F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.
[4] LCVA, F. R-500, ap. 1, b. 3, l. 24, 742, 748; b. 4, l. 669, 708.
[5] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38, 56.
[6] A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 98; R-500, ap. 1, b. 3, l. 19; b. 4, l. 622, 708.
[7] LCVA. F. R-1476, ap. 1, b. 1, l. 380-382; F. R-729, ap. 1, b. 23, l. 18, 56.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:04