O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-716 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES POLICIJOS UTENOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-716

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos apskrities policijos Utenos nuovada ([1941 m.]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Utenos apskrities policijos Utenos nuovada bei nuovados pavadinimo pasikeitimai nenustatyti.

Nuovados viršininkas buvo pavaldus Utenos apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Utenos apskrities policijos vadui.1

Tiksli Utenos apskrities policijos Utenos nuovados veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos apskrities policijos Utenos nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis.

Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus. Nuovada taip pat kontroliavo eismą, buvo įpareigota vykdyti su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, privalomu žemės ūkio produktų pristatymu susijusius bei kitus karo ūkiui svarbius administracijos įstaigų nurodymus.2 Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1956-03-05 įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 3 bylos.

1980-03-05 į apyrašą papildomai įrašytos 3 bylos, perkeltos iš fondo Nr. 1021.

1980 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-716 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 1 yra įrašytų Vietos komendantūros Utenoje veiklos bylų, priklausančių Vietos komendantūros Utenoje fondui Nr. R-1652, bei Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininko įstaigos veiklos byla, priklausanti Saugumo policijos Utenos rajono viršininko fondui Nr. R-715.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Utenos apskrities policijos Utenos nuovados policininkų, komandiruotų į 257-ąjį policijos batalioną, asmens bylos.

Yra įrašyti Vietos komendantūros Utenoje susirašinėjimo žinių apie gyventojus rinkimo bei sovietų karo belaisvių prašymų priimti į tarnybą vermachte patenkinimo klausimais dokumentai, karo belaisvių prašymai, Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininko įstaigoje atliktos kvotos byla.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Kitos bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA). F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.

2 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 224.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:02