O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-719 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS ŽANDARMERIJOS VADO FONDĄ NR. R-719

2010-02-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apygardos žandarmerijos vadas (Der Gendarmerie – Gebietsführer in Schaulen) (1941 m.–1942 m. sausio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šiaulių apygardos žandarmerijos vado veiklos pradžios 1941 m. tiksli data nenustatyta.

Vadas dokumentuose taip pat vadinamas žandarmerijos apygardos vadu Šiauliuose bei Šiaulių žandarmerijos apygardos vadu, o jo vadovaujama įstaiga – Šiaulių žandarmerijos apygarda.

Šiaulių apygardos žandarmerijos vadas buvo pavaldus žandarmerijos vadui Lietuvoje.

SS reichsfiurerio ir vokiečių policijos vado Reicho vidaus reikalų ministerijoje 1942-01-31 įsakymu Šiaulių žandarmerijos apygardos vadui buvo pavesta atlikti SS ir policijos apygardos vado funkcijas Šiaulių apygardos apskrityse.[1]

Nuo 1942 m. vasario mėn. (tiksli data nenustatyta) Šiaulių apygardos žandarmerijos vado įstaiga buvo vadinama „SS ir policijos apygardos vadas Šiauliuose“ (Der SS- und Polizeigebietsführer in Schaulen).

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių apygardos žandarmerijos vadas vadovavo vokiečių žandarmerijai ir lietuvių viešajai (uniformuotai) policijai Šiaulių apygardoje. Jam buvo pavaldūs žandarmerijos postai ir apskričių policijos vadai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-14 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1, 8 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-05-03 gavo iš Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Mažeikių rajone 2 lapus dokumentų, iš kurių sudaryta byla papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1977 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-719 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Šiaulių apygardos žandarmerijos vado dokumentų yra Šiaulių apygardos žandarmerijos vado ir Šiaulių apskrities policijos viršininko fonde Nr. R-720. SS ir policijos apygardos vado Šiauliuose dokumentų yra SS ir policijos apygardos vado Šiauliuose fonde Nr. R-717.

 

Personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti lietuvių policijos pareigūnų ir pagalbinės policijos tarnautojų pasižadėjimai, anketos, Šiaulių apskrities policijos Papilės nuovados tarnautojų algų išmokėjimo lapas.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas . F. R-659, ap. 1, b. 3, l. 359.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 08:58