O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-720 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS ŽANDARMERIJOS VADO IR ŠIAULIŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. R-720

2010-02-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Šiaulių apygardos žandarmerijos vadas (Der Gendarmerie – Gebietsführer in Schaulen) (1941 m.–1942 m. sausio mėn.)

2. Šiaulių apskrities policijos vadas (Der Kreispolizeiführer in Schaulen) (1941-07-01–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Šiaulių apygardos žandarmerijos vado veiklos pradžios 1941 m. tiksli data nenustatyta.

Žandarmerijos vadas dokumentuose taip pat vadinamas žandarmerijos apygardos vadu Šiauliuose bei Šiaulių žandarmerijos apygardos vadu, o jo vadovaujama įstaiga – Šiaulių žandarmerijos apygarda.

Šiaulių apygardos žandarmerijos vadas buvo pavaldus žandarmerijos vadui Lietuvoje.

SS reichsfiurerio ir vokiečių policijos vado Reicho vidaus reikalų ministerijoje 1942-01-31 įsakymu Šiaulių žandarmerijos apygardos vadui buvo pavesta atlikti SS ir policijos apygardos vado funkcijas Šiaulių apygardos apskrityse.[1]

Nuo 1942 m. vasario mėn. (tiksli data nenustatyta) Šiaulių apygardos žandarmerijos vado įstaiga buvo vadinama „SS ir policijos apygardos vadas Šiauliuose“ (Der SS- und Polizeigebietsführer in Schaulen).

2. Šiaulių apskrities policijos vadas paskirtas nuo 1941-07-01 Šiaulių apskrities viršininko 1941-07-04 įsakymu Nr. 1.[2] Vadas buvo pavaldus Šiaulių apskrities viršininkui, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui, veikė prižiūrimas vokiečių karinės ir civilinės administracijos įstaigų.

Pagal tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 Šiaulių apskrities policijos vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojui, nuo 1942-04-20 vadintam nuovadų policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-05-14 – pavienės tarnybos policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-07-23 – pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininku Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe. Per ryšio karininką vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.[3]

Šiaulių apskrities policijos vadas taip pat buvo pavaldus Šiaulių apygardos žandarmerijos vadui[4], nuo 1942 m. vasario mėn. – SS ir policijos apygardos vadui Šiauliuose.[5]

Pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1941-12-30 įsakymą Šiaulių apskrities policijos vadas privalėjo vykdyti ir Šiaulių apskrities viršininko nurodymus, pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1943-05-07 įsakymą nuo 1943-06-01 buvo Šiaulių apskrities viršininko pavaduotojas. [6]

Vado veiklos teritorija – Šiaulių apskritis, nuo 1942-04-20– Šiaulių miestas ir apskritis.[7]

Šiaulių apskrities policijos vado įstaiga veikė iki 1944 m. liepos mėn. [8] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Šiaulių apygardos žandarmerijos vadas vadovavo vokiečių žandarmerijai ir lietuvių viešajai (uniformuotai) policijai Šiaulių apygardoje. Jam buvo pavaldūs žandarmerijos postai ir apskričių policijos vadai.

2Šiaulių apskrities policijos vadas vadovavo lietuvių viešajai policijai (taip pat vadintai apsaugos arba tvarkos policija) savo veiklos teritorijoje, organizavo ir kontroliavo jos darbą.

Pagrindinės lietuvių viešosios policijos veiklos sritys buvo viešosios tvarkos palaikymas, kova su spekuliacija ir degtindaryste, valstybinio ir privataus turto apsauga, sanitarijos taisyklių laikymosi, eismo priežiūra, gyventojų registracija, priešlėktuvinė apsauga, su darbo jėgos telkimu, žemės ūkio prievolių vykdymu susijusių bei kitų vokiečių ir lietuvių administracijos, vokiečių policijos įstaigų nurodymų vykdymas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Fondo byloje yra dokumentų perdavimo-perėmimo aktas (be datos), kuriuo Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Šiaulių miesto valstybinio archyvo Šiaulių apskrities policijos viršininko 1 bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-28 įrašyti apyrašas Nr. 1, 4 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, 478 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1966 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-720 yra 2 apyrašai, 484 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Šiaulių apygardos žandarmerijos vado dokumentų yra Šiaulių apygardos žandarmerijos vado fonde Nr. R-719, SS ir policijos apygardos vado Šiauliuose dokumentų yra SS ir policijos apygardos vado Šiauliuose fonde Nr. R-717.

 

Personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kretingos, Mažeikių, Šiaulių, Tauragės apskričių pagalbinės policijos ir Šiaulių apskrities etatinių policijos tarnautojų sąrašai, Šiaulių apskrities policijos nuovadų tarnautojų algalapiai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Pagalbinių policininkų tarnybinių pažymėjimų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Šiaulių apskrities pagalbinių policininkų tarnybiniai pažymėjimai.

Pažymėjimai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 480 apskaitos vienetų.

Dokumentai 1942 metų, vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-659, ap. 1, b. 3, l. 359.
[2] LCVA. F. R-1099, ap. 1, b. 1, l. 7.
[3] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38, 56.
[4] A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 98.
[5] LCVA. F.R-659, ap. 1, b. 3, l. 359.
[6] LCVA. F. R-1476, ap. 1, b. 1, l. 380-382; F. R-729, ap. 1, b. 23, l. 18, 56.
[7] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 5, l. 23, 24.
[8] LCVA. F. R-717, ap. 1, b. 1, l. 22.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 08:57