O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-723 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS GIEDRAIČIŲ PUNKTO FONDĄ NR. R-723

2009-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities policijos Giedraičių nuovada (1941 m.–1941-12-16)

Ukmergės apskrities policijos Giedraičių punktas (1941-12-17–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada naciams 1941 m. okupavus Lietuvą pradėjo veikti Ukmergės apskrities policijos Giedraičių nuovada, nenustatyta.

Nuovados viršininkas buvo pavaldus Ukmergės apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Ukmergės apskrities policijos vadui.1

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Ukmergės apskrities policijos Giedraičių nuovada pavadinta Ukmergės apskrities policijos Giedraičių punktu.2 Punkto vedėjas buvo pavaldus Ukmergės apskrities policijos vadui.

Tiksli Ukmergės apskrities policijos Giedraičių punkto veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. punktas dar veikė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės apskrities policijos Giedraičių nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis.

Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

Ukmergės apskrities policijos Giedraičių punkto funkcijos iš esmės liko tos pačios. Punktas taip pat buvo įpareigotas kontroliuoti eismą, vykdyti su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, privalomu žemės ūkio produktų pristatymu susijusius bei kitus karo ūkiui svarbius administracijos įstaigų nurodymus.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952-10-08 įrašytas apyrašas Nr. 1, 4 apskaitos vienetai.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Ukmergės apskrities policijos Giedraičių nuovados fondas Nr. R-723 pavadintas Ukmergės apskrities policijos Giedraičių punkto fondu.

Iš viso fonde Nr. R-723 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti administracijos ir vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno apygardos teismo prokuroro nutarimai dėl bylų nutraukimo, nutrauktų kvotų dėl nusikaltimų, gaisrų ir kitų įvykių dokumentai, dokumentai apie punkto aprūpinimą ginklais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.

2 LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-723, ap. 1, b. 4, l. 3-5; F. R-683, ap. 2, b. 30, l. 3.

3 LCVA. F. R-1077, ap. 1, b. 5, l. 74-79.

4 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 11, 224; F. R-708, ap. 1, b. 18, l. 11.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 08:53