O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-724 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES POLICIJOS DARBĖNŲ PUNKTO FONDĄ NR. R-724

2010-01-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos apskrities policijos Darbėnų nuovada (1941 m. [liepos mėn.]–1941-12-16)

Kretingos apskrities policijos Darbėnų punktas (1941-12-17–1944 m. [liepos mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Kretingos apskrities policijos Darbėnų nuovada, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. viduryje nuovada jau veikė.[1]

Nuovados viršininkas buvo pavaldus Kretingos apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Kretingos apskrities policijos vadui. [2]

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Kretingos apskrities policijos Darbėnų nuovada pavadinta Kretingos apskrities policijos Darbėnų punktu.[3] Punkto vedėjas buvo pavaldus Kretingos apskrities policijos vadui.

Tiksli Kretingos apskrities policijos Darbėnų punkto veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. pradžioje punktas dar veikė.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kretingos apskrities policijos Darbėnų nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis.

Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

Kretingos apskrities policijos Darbėnų punkto funkcijos iš esmės liko tos pačios. Punktas taip pat kontroliavo eismą, saugojo tiltus ir kitus svarbius objektus, buvo įpareigotas vykdyti su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, privalomu žemės ūkio produktų pristatymu susijusius bei kitus karo ūkiui svarbius administracijos įstaigų nurodymus.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1959-06-22 buvo įrašyti  apyrašas Nr. 1 ir 1 byla.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas. Kretingos apskrities policijos Darbėnų nuovados fondas Nr. R-724 pavadintas Kretingos apskrities policijos Darbėnų punkto fondu.

Iš viso fonde Nr. R-724 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, policijos įstaigų raštai dėl savavališkai pasišalinusių iš tarnybos policininkų, policijos batalionų karių, vengiančių tarnybos pagalbiniuose vermachto daliniuose bei kitų asmenų paieškos ir sulaikymo, Darbėnų valsčiaus seniūnijų sąrašas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1665, ap. 2, b. 40, l. 14.
[2] LCVA. F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.
[3] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-683, ap. 2, b. 30, l. 3.
[4] LCVA. F. R-724, ap. 1, b. 1, l. 22.
[5] LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 224; F. R-708, ap. 1, b. 18, l. 11.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 08:44