O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-910 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI KRIMINALINĖS POLICIJOS VILKAVIŠKIO RAJONO FONDĄ NR. R-910

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajonas ([1941–1942 m.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajonas (Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen Kripo Bezirk Wilkawischken) ([1942 m.]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajonas, nenustatyta.

1942–1944 m. dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama „Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajonas“1, „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Vilkaviškio skyrius. Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajono viršininkas“2. 1944 m. dokumentuose vyrauja pavadinimas „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajonas“3.

Rajonas buvo pavaldus Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardai, taip pat vadintai Marijampolės saugumo apygarda, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Marijampolės skyriumi. Rajono veiklą kontroliavo Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardos Kriminalinės dalies vedėjas, taip pat vadintas Kriminalinės policijos Marijampolės apygardos vedėju.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajono tiksli veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. Liepos mėn. įstaiga dar veikė. 4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajono pagrindiniai uždaviniai buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, tirti įvykdytus nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduoti nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms. Kriminalinė policija taip pat talkino saugumo policijai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-18 buvo įrašytas fondo Nr. R-910 apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje. Lietuviškasis skyrius. Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajono viršininkas“ pavadintas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajono fondu.

Iš viso fonde Nr. R-910 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti nusikaltimų tyrimo dokumentai, susirašinėjimo asmens tapatybės nustatymo, policininkų premijavimo klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-972, ap. 1, b. 382a, l.4; Saugumo departamento telefonų sąrašas, 1943 m.

2 LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 47, l. 36; F. R-910, ap. 1, b. 1, l. 6; R-972, ap. 1, b. 394, l. 188.

3 LCVA. F. R-910, ap. 1, b. 2, l. 2, 7,9, 11, 38; b.1, l. 52, 79.

4 LCVA. F. R-910, ap. 1, b. 1, l. 35-39.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 16:02