O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-973 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ GETO POLICIJOS FONDĄ NR. R-973

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žydų geto policija (Jüdische Ghetto Polizei) (1941-08-15–1943 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno komendanto ir Kauno miesto burmistro 1941-07-10 įsakymu Kauno miesto ribose gyvenę žydai nuo liepos mėn. 15 d. iki rugpjūčio mėn. 15 d. turėjo persikelti gyventi į Kauno priemiestį Vilijampolę.1

1941-08-15 pareigas pradėjo eiti Vilijampolės žydų geto policijos viršininkas.2

Geto žydų policija buvo pavaldi Seniūnų tarybos pirmininkui.3

Dokumentuose dar vartojamas Vilijampolės žydų geto policijos pavadinimas.

1943-09-15 H. Himlerio įsakymu Kauno getas paverstas koncentracijos stovykla ir perduotas SS. Tiksli geto policijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1943 m. lapkričio mėn. geto policija dar veikė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Geto policija turėjo palaikyti viešąją tvarką, kovoti su nusikalstamumu ir darbo prievolės sabotažu, vykdyti okupacinės valdžios ir žydų tarybų įsakymus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1951-09-05 iš LCVA Kauno filialo perėmė 52 Žydų geto policijos neaprašytas bylas. Archyve fondui duotas numeris R-973/529-s (vėliau – R-973).

Sutvarkius priimtus dokumentus 1952 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 195 saugojimo vienetai.

LCVA 1958-03-20 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Vilijampolės žydų geto policijos viršininko fondą Nr. 250 – 10 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. LCVA bylos peršifruotos į fondo Nr. R-973 apyrašą Nr. 2.

1959 m. apskaitos duomenimis fonde buvo apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 395 bylos ir apyrašas Nr. 2 – 10 bylų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

Sutvarkius archyve rastus neaprašytus geto dokumentus, 1965-02 26 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 241 byla.

LCVA 1965-10-30 iš Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto perėmė neaprašytus Kauno žydų geto dokumentus, rastus 1964 m. Vilijampolėje statybų metu.

1966 m. priimti dokumentai buvo sutvarkyti ir įrašyti į pertvarkytą apyrašą Nr. 2. Dokumentų sutvarkymo akto nėra. Po pertvarkymo apyraše Nr. 2 buvo įrašyti 234 saugojimo vienetai.

LCVA 1966 m. iš Vilniaus revoliucijos muziejaus perėmė 198 aplankus pabirų dokumentų ir 221 afišą. Perdavimo akto nėra. Priimti dokumentai buvo išskirstyti į 3 fondus: Vilniaus žydų muziejaus dokumentų kolekciją Nr. 1390 (vėliau – R-1390), Vilniaus žydų geto fondą Nr. 1421, Žydų geto policijos (Kauno žydų geto) fondą Nr. R-973.

Sutvarkius dokumentus, 1967 m. buvo sudarytas fondo Nr. R-973 apyrašas Nr. 3, kuriame įrašytos 46 bylos.

1975–1979 m., 1995–1996 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 114 bylų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

Dalis apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų kataloguota vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-973 yra 3 apyrašai, 1036 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai jidiš, vokiečių, lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti geto policijos viršininko įsakymai, nurodymai, nutarimai, protokolai, raportai apie asmenų suėmimą, baudų skyrimą, kratas,

tardymo, kvotų bylos,

susirašinėjimo darbo jėgos panaudojimo, asmens liudijimų išdavimo, administracinių baudų skyrimo, policijos asmens sudėties, sanitarijos, aprūpinimo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

geto gyventojų registracijos lapai, Lietuvoje išduoti pasai,

policininkų, Šančių lagerio kalinių sąrašai,

budėjimo knygos, policijos nuovadų tikrinimo žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tardymo, kvotų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dalis bylų kataloguota vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 756 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės 1941–1943 m. Dokumentai jidiš, vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės valdžios tvarkomieji dokumentai, geto Seniūnų tarybos įsakymai, pranešimai, skelbimai, aplinkraščiai, geto policijos viršininko įsakymai, įspėjimai, geto kalėjimo ir dirbtuvių sargybos viršininko įsakymai ir nutarimai, darbo įstaigos vadovo įsakymai,

policijos vadovybės posėdžių protokolai, geto Seniūnų tarybos posėdžių protokolų ištraukos, Dokumentų neturinčių asmenų amžiui nustatyti komisijos nutarimų protokolai, visuotinių geto teismo susirinkimų nutarimai,

Vilijampolės žydų geto bendruomenės įstatai, geto įstaigų, jų skyrių ir geto komisijų statutai, nuostatai, vidaus tvarkos ir veiklos taisyklės,

Seniūnų tarybos, Sanitarinės komisijos, policijos veiklos ataskaitos,

policijos raportai ir pranešimai apie įvykdytas akcijas, mobilizaciją priverstiniams darbams, ieškomus asmenis, nušautus, sužeistus, apiplėštus geto gyventojus, kratas, suėmimus, kalinių skaičių, atvežtus iš Austrijos, Žiežmarių žydus, geto teritoriją palikusius lietuvius ir jų turtą,

įvykdytų nusikaltimų tyrimo dokumentai, kvotų bylos, civilinės teismo bylos,

policijos priesaikos priėmimo aktas, iškilmių programa,

susirašinėjimo geto įstaigų steigimo ir jų veiklos, geto gyventojų registravimo, priverstinių darbų organizavimo ir kontrolės, bausmių nuteistiesiems vykdymo, nužudytų geto gyventojų daiktų saugojimo, maisto kortelių, pašalpų išdavimo, parduotuvių veiklos, duonos kokybės analizės, policininkų privilegijų, aprūpinimo butais, asmens sudėties, priešgaisrinės apsaugos, sanitarijos, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

geto policijos istorija, policininkų portretai, geto planai, koncertų programos,

policininkų, geto kalėjimo tarnautojų tarnybos lapai, geto gyventojų prašymai išduoti asmens dokumentus, asmens dokumentai, turto surašymo aktai,

Seniūnų tarybos įstaigų, vadovaujančių asmenų, policininkų, jų šeimų narių, medicinos personalo, amatininkų, mišrių šeimų, orkestro dalyvių, ligonių, neregistruotų gyventojų, suimtų ir perduotų vokiečių saugumo policijai asmenų, kalinių, išvežtų priverstiniams darbams, sušaudytų asmenų, apleistų butų, konfiskuotų ir perduotų geto sargybai knygų ir daiktų sąrašai,

nubaustų asmenų, policijos viršininko baudžiamųjų nutarimų, kvotos bylų eigos, rastų asmens dokumentų ir daiktų registracijos, budėjimo knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, kvotų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dalis bylų kataloguotos vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 234 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai jidiš, vokiečių, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, nuotrauka, piešinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės valdžios tvarkomieji dokumentai, geto policijos viršininko, Seniūnų tarybos, įsakymai, skelbimai, geto skyrių skelbimai, nurodymai, Seniūnų tarybos posėdžių protokolai,

policijos nuosprendžiai, pranešimai apie geto gyventojų suėmimą,

geto gyventojų pasai, leidimai vaikščioti naktį, asmens dokumentai, darbo kortelės, Sveikatos apsaugos skyriaus etatų, moterų kolonos Nr. 12 sąrašai,

Šančių darbo stovyklos ambulatorijos veiklos ataskaita, ligonių kortelės, ligonių registracijos sąsiuviniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės 1941–1944 m. Dokumentai jidiš, vokiečių, lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1444, ap. 1, b. 6, l. 5.

2 LCVA. F. R-973, ap. 2, b. 30, l. 1.

3 LCVA. F. R-973, ap. 2, b. 12, l. 25, 36.

A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V.,1998, p. 214; LCVA. F. R-973, ap. 2, b. 19.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 16:01