O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1066 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1066

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I.INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ežerėnų miesto savivaldybė (1918 m. – 1929-01-29)

Zarasų miesto savivaldybė (1929-01-29 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Tiksli data, kada įsteigta Ežerėnų miesto savivaldybė, nenustatyta.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnai pavadinti Zarasais.[2]

Zarasai buvo miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo dirbti buvo įpareigotos savivaldybės.

Tiksli data, kada 1940 m. Zarasų miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1969-12-26 perdavė archyvui 3690 Zarasų miesto savivaldybės bylų, įrašytų į apyrašą Nr.1.

Į 1975 m. sudarytą apyrašą Nr.2 įrašyti 2 apskaitos vienetai. Žinių, iš kur buvo gautos šios bylos, fondo dokumentuose nėra.

Tikslinant fondo Nr.R-1104 bylų fondo priklausomybę, 2001 m. rastos fondui nepriklausančios 6 bylos buvo perkeltos į fondą Nr.1066 ir įrašytos į apyrašą Nr.2.

Iš viso fonde Nr.1066 yra 2 apyrašai, 3698 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.1066 apyraše Nr.1 įrašyta 3690 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo mobilizacijos, prievolių vykdymo ir revizijos klausimais dokumentai, kontrabandininkų sąrašai, pasų išdavimo, miesto gyventojų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1066 apyraše Nr.2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr.2 – 3, l. 8, Nr. 14, l. 1 - 8.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.923, ap. 1, b. 595, l. 18.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

 


LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDO NR. 1066 PAPILDYMĄ

2012- 06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Zarasų miesto savivaldybės fondą Nr. 1066 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 408/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

2012 m. balandžio mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti. Dokumentai priklauso Zarasų miesto savivaldybės fondui Nr.1066.

Sudarytos 5 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1932 m.

Iš viso fonde Nr. 1066 yra 2 apyrašai, 3843 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Į apyrašo tęsinį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. 1066 apyraše Nr. 1 įrašyti 3835 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:15