O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1076 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PLUNGĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1076

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Plungės miesto savivaldybė (1919-08-20 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17

aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Pirmieji rinkimai į Plungės miesto savivaldybę įvyko 1919-08-14. Plungės miesto taryba buvo išrinkta 1919-08-20.

Plungės miestas turėjo savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[2] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo dirbti buvo įpareigotos savivaldybės.

Tiksli data, kada 1940 m. Plungės miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1968-12-12 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 71 Plungės miesto savivaldybės bylą, įrašytą apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.1076 yra 1 apyrašas, 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1938 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra 1939-1940 m. savivaldybės veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Telšių apskrities tarybos ir Plungės miesto Butų komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo karinės prievolės klausimais dokumentai, asmenų prašymai išduoti vidaus pasus, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, asmens liudijimai, nekilnojamojo turto, butų nuomos, prekybos ir pramonės įmonių mokesčių knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1076 apyraše Nr.1 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Bylose yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr.2 – 3, l.8, Nr. 14, l. 1 - 8.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:46