O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1225 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1225

2006-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Juodupės valsčiaus laikinasis komitetas (1918–1920 m.)

Juodupės valsčiaus savivaldybė (1920–1940 m.)

2. Jūžintų parapijinis komitetas (1918 m. gruodis–1919 m. sausis)

Jūžintų valsčiaus valdyba (1919-06-03–1919 m.)

Jūžintų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

3. Panemunio parapijinis komitetas (1918 m. lapkritis–1918 m. gruodis)

Panemunio valsčiaus vykdomasis komitetas (1919-06-10–1919 m.)

Panemunio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. Rokiškio apskrityje buvo 14 valsčių: Aknystos, Alotų, Čedasų, Jūžintų, Kamajų, Kriaunų, Obelių, Pandėlio, Panemunio, Rokiškio, Skapiškio, Subačiaus, Svėdasų, Šimonių.[1]

1931 m. Rokiškio apskrityje buvo 10 valsčių: Juodupės, Jūžintų, Kamajų, Obelių, Pandėlio, Panemunio, Panemunėlio, Rokiškio, Skapiškio, Svėdasų.[2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1. Juodupės valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Juodupės valsčiaus gyventojų atstovų susirinkimas, kuriame buvo išrinktas Juodupės valsčiaus laikinasis komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1920 m. Juodupės valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, nenustatyta.

2. Jūžintų valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Jūžintų valsčiaus atstovų susirinkimas įvyko 1918 m. gruodžio mėn.[6] Jame buvo išrinktas Jūžintų parapijinis komitetas.

1919 m. sausio mėn. Jūžintų valsčių užėmę bolševikai nutraukė parapijinio komiteto veiklą. Valsčius buvo išlaisvintas 1919-05-30.[7]

1919-06-03 buvo sušauktas visuotinis Jūžintų valsčiaus gyventojų susirinkimas, kuriame buvo išrinkta valsčiaus valdyba.[8]

Tiksli data, kada 1919 m. Jūžintų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, nenustatyta.

3. Panemunio valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Panemunio valsčiaus atstovų susirinkimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[9] Susirinkimas išrinko Panemunio parapijinį komitetą.

1918 m. gruodžio mėn. Panemunio valsčių užėmę bolševikai nutraukė parapijinio komiteto veiklą.

1919-06-10 buvo sušauktas visuotinis Panemunio valsčiaus gyventojų susirinkimas, kuriame buvo išrinktas valsčiaus vykdomasis komitetas.[10]

Tiksli data, kada 1919 m. Panemunio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Data, kada archyvui buvo perduoti Rokiškio apskrities valsčių savivaldybių dokumentai, nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Sutvarkius rastas neaprašytas 12 Rokiškio apskrities valsčių savivaldybių bylų ir 100 gr. pabirų, buvo sudaryta 14 apskaitos vienetų, kurie 1966-06-08 įrašyti į sudaryto jungtinio fondo apyrašus Nr.1 ir Nr.2: į apyrašą Nr.1 įrašyta 12, į apyrašą Nr.2 – 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1225 yra 2 apyrašai, 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1926–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra 1927–1940 m. veiklos dokumentų.

 

Jūžintų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis svetimšalių registravimo, mokesčių išieškojimo, trobesių draudimo, numatomų statyti valstybinių pastatų, valsčiaus arešto namų steigimo, piliečių kvietimo į teismą ir kitais veiklos klausimais dokumentai; rinkėjų, vienkiemių gyventojų, namų savininkų, tarybos ir valdybos narių ir kt. sąrašai; valsčiaus gyventojų, turinčių prekybos ir pramonės patentus, registracijos knyga ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1225 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Juodupės ir Panemunio valsčių gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr.2

 

Apyraše įrašyti Juodupės ir Panemunio valsčių gyventojų dokumentai Lietuvos pilietybei ir vidaus pasui gauti.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. 1225 apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m.; 1926–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 11, l. 76 a. p.

[7] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 11, l. 76 a. p.

[8] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 11, l. 77.

[9] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 11, l. 134a.

[10] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 11, l. 134a.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:39