O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1237 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1237

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Aukštadvario parapijinis komitetas (1918 m. gruodis–1920 m.)

Aukštadvario valsčiaus savivaldybė (1920 m.–1940 m.)

Aukštadvario valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Kaišiadorių parapijinis komitetas (1918-11-09–1919 m.)

Kaišiadorių valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Kaišiadorių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

3. Kietaviškių parapijinis komitetas (1918 m.–1919-05-19)

Kietaviškių valsčiaus valdyba (1919-05-20–1919 m.)

Kietaviškių valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Kietaviškių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

4. Onuškio parapijinis komitetas (1918 m. gruodis–1919-01-14)

Onuškio valsčiaus savivaldybė (1920 m. liepa–1940 m.)

Onuškio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

5. Semeliškių parapijinis komitetas (1918 m.–1919 m.)

Semeliškių valsčiaus savivaldybė (1920 m.–1940 m.)

Semeliškių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

6. Vievio parapijinis komitetas (1918 m. lapkritis–1919 m. sausis)

Vievio valsčiaus savivaldybė (1920 m. rugsėjis–1940 m.)

Vievio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

7. Žaslių parapijinis komitetas (1919 m. balandis–1920-01-15)

Žaslių valsčiaus savivaldybė (1920-01-16–1940 m.)

Žaslių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

8. Žiežmarių parapijinis komitetas (1918-11-09–1919 m.)

Žiežmarių valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Žiežmarių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. Trakų apskrityje buvo 17 valsčių: Aukštadvario, Darsūniškio, Dusmenų, Gegužinės, Kaišiadorių, Kietaviškių, Kruonio, Lentvario, Onuškio, Rudiškių, Semeliškių, Trakų, Užuguosčio, Valkininkų, Vievio, Žaslių ir Žiežmarių.[1]

1931 m. Trakų apskrityje buvo 9 valsčiai: Aukštadvario, Kaišiadorių, Kietaviškių, Kruonio, Onuškio, Semeliškių, Vievio, Žaslių ir Žiežmarių. [2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Aukštadvario valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Aukštadvario valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. gruodžio mėn.[7] Jame buvo išrinktas Aukštadvario parapijinis komitetas.

Tikslios datos, kada 1920 m. Aukštadvario valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Aukštadvario valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Kaišiadorių valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Kaišiadorių valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-09.[8] Jame buvo išrinktas Kaišiadorių parapijinis komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Kaišiadorių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Kaišiadorių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

3. Kietaviškių valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Kietaviškių valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Kietaviškių parapijinis komitetas, nenustatyta.

Kietaviškių valsčių užėmę bolševikai, 1919 metų pradžioje nutraukė parapijinio komiteto veiklą. Valsčius buvo išlaisvintas 1919 metų pavasarį.[9]

Kietaviškių valsčiuje 1919-05-20 buvo sušauktas visuotinis valsčiaus gyventojų susirinkimas, kuriame buvo išrinkta valsčiaus valdyba.[10]

Tikslios datos, kada 1919 m. Kietaviškių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Kietaviškių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

4. Onuškio valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Onuškio valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. gruodžio mėn.[11] Jame buvo išrinktas Onuškio parapijinis komitetas, kuris veikė iki 1919-01-14 bolševikų okupacijos.[12]

Išlaisvinus Onuškio valsčių iš bolševikų ir lenkų legionierių okupacijos, 1920 m. liepos mėn. buvo išrinkta Onuškio valsčiaus taryba ir valdyba.[13]

Tikslios datos, kada 1940 m. Onuškio valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. Onuškio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

5. Semeliškių valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Semeliškių valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Semeliškių parapijinis komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1919 m. Semeliškių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą nenustatyta.

Semeliškių valsčių 1919 m. okupavo bolševikai, o 1920 m. - lenkų legionieriai. Okupacijų metu valsčiaus tarybos ir valdybos veikla buvo nutraukta. Semeliškių valsčiaus savivaldybė savo veiklą pradėjo 1920 m.[14]

Tikslios datos, kada 1940 m. Semeliškių valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. Semeliškių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

6. Vievio valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Vievio valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[15] Jame buvo išrinktas Vievio parapijinis komitetas, kuris veikė iki bolševikų okupacijos 1919 m. sausio mėnesį.[16]

Išlaisvinus Vievio valsčių iš bolševikų ir lenkų legionierių okupacijos, 1920 m. rugsėjo mėn. buvo išrinkta Vievio valsčiaus taryba ir valsčiaus valdyba.[17]

Tikslios datos, kada 1940 m. Vievio valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. Vievio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

7. Žaslių valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Žaslių valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. balandžio mėn.[18] Jame buvo išrinktas Žaslių parapijinis komitetas.

1920-01-16 buvo išrinkta Žaslių valsčiaus taryba.[19]

Tikslios datos, kada 1940 m. Žaslių valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. Žaslių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

8. Žiežmarių valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Žiežmarių valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-09.[20] Jame buvo išrinktas Žiežmarių parapijinis komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Žiežmarių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Žiežmarių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Data, kada archyvui buvo perduoti Trakų apskrities valsčių savivaldybių dokumentai, nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Sutvarkius rastus Trakų apskrities valsčių savivaldybių neaprašytus dokumentus, buvo sudaryta 11 apskaitos vienetų, kurie 1966-04-05 įrašyti į sudaryto jungtinio fondo apyrašą Nr.1.

1967 m. papildomai į apyrašą Nr.1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Kaune 1984-04-03 perdavė archyvui 6 Vievio, 13 Onuškio ir 4 Semeliškių valsčių žemės mokesčių knygas, kurios 1984-09-05 įrašytos į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 1237 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra 1919–1920 m. veiklos dokumentų.

 

Valsčių veiklos bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašyta:

Aukštadvario valsčiaus savivaldybės susirašinėjimo su Trakų apskrities viršininku ir komendantu mobilizacijos ir administracijos linijos perėjimo klausimais dokumentai, naujokų sąrašai;

Kaišiadorių valsčiaus 1940 m. biudžetas ir 1943–1944 m. biudžeto pakeitimai;

Kietaviškių valsčiaus gyventojų sąrašas ir žinios apie valdomą žemę, kelių taisymo prievolę;

Onuškio valsčiaus žemės mokesčių knygos;

Semeliškių valsčiaus savivaldybės susirašinėjimo su Trakų apskrities komendantu mobilizacijos klausimais dokumentai; piliečių asmens liudijimai, metrikų išrašai; atsargos kareivių ir 1894–1901 m. gimusių vyrų sąrašai; žemės mokesčių knygos;

Vievio valsčiaus žemės mokesčių knygos;

Žaslių valsčiaus savivaldybės 1932 m. biudžetas;

Žiežmarių valsčiaus savivaldybės susirašinėjimo su Trakų apskrities viršininku ir komendantu mobilizacijos, prievolių vykdymo klausimais dokumentai; seniūnijų, tarnautojų sąrašai, gyventojams išduotų pasų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, o valsčių ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1237 apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 246.

[8] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 256.

[9] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 250

[10] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 250

[11] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 254.

[12] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 255.

[13] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 255.

[14] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 249.

[15] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 253.

[16] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 253.

[17] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 253.

[18] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 254.

[19] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 254.

[20] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 248.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:35