O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1238 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALKININKŲ VALSČIAUS SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1238

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valkininkų valsčiaus savivaldybė (1939 m. lapkritis–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valkininkų apskritis, kurioje buvo 6 valsčiai: Eišiškių, Rūdiškių, Šalčininkėlių, Valkininkų, Varėnos II, [1] sudaryta 1939 m.lapkričio mėn.

Tiksli data, kada 1939 m. lapkričio mėn. Valkininkų apskrities Valkininkų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą nenustatyta.[2]

Valkininkų apskritis nuo 1940-02-08 panaikinta.[3] Valkininkų valsčius buvo perduotas Trakų apskričiai.

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Tiksli data, kada 1940 m. Valkininkų valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sutvarkius rastus Valkininkų valsčiaus savivaldybės neaprašytus dokumentus, buvo sudaryti 4 apskaitos vienetai, kurie 1966 m. įrašyti į sudaryto naujo fondo apyrašą Nr.1

Iš viso fonde Nr. 1238 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti apskrities valdybos pirmininko įsakymai; susirašinėjimo su apskrities viršininku, apskrities valdyba ir kt., nukentėjusių nuo karo ir neturtingų gyventojų šelpimo, vidaus pasų išdavimo, personalo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; valsčiaus gyventojų sąrašai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai ir kt.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1238 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1939 m., Nr. 672 – 4959.

[2] VŽ, 1939 m., Nr. 672 – 4959.

[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 379, ap. 3, b. 44, l. 57

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:33