O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1240 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1240

 

2006-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Kupiškio parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Kupiškio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Kupiškio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

2. Miežiškių valsčiaus savivaldybė (1920–1931 m.)

3. Naujamiesčio parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Naujamiesčio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Naujamiesčio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

4. Panevėžio parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Panevėžio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Panevėžio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

5. Piniavos parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Piniavos valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Piniavos valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

6. Pumpėnų valsčiaus komitetas (1918–1919 m.)

Pumpėnų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Pumpėnų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

7. Rozalimo parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Rozalimo valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Rozalimo valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

8. Šeduvos parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Šeduvos valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Šeduvos valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

9. Šimonių parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Šimonių valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Šimonių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

10. Troškūnų parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Troškūnų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Troškūnų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. Panevėžio apskrityje buvo 16 valsčių: Indrioniškio, Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Piniavos, Pušaloto, Raguvos, Ramygalos, Rozalimo, Smilgių, Stumbriškių, Subačiaus, Sudergių, Šeduvos, Troškūnų, Viešintų.[1]

1931 m. Panevėžio apskrityje buvo 16 valsčių: Krekenavos, Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Pumpėnų, Pušaloto, Raguvos, Ramygalos, Rozalimo, Smilgių, Subačiaus, Šeduvos, Šimonių, Troškūnų, Vadoklių, Viešintų. [2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1, 3 – 5, 7 - 10. Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Piniavos, Rozalimo, Šeduvos, Šimonių ir Troškūnų valsčių savivaldybės. Tikslios datos, kada 1918 m. įvyko pirmieji Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Piniavos, Rozalimo, Šeduvos, Šimonių ir Troškūnų valsčių atstovų suvažiavimai, kuriuose buvo išrinkti Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Piniavos, Rozalimo, Šeduvos, Šimonių ir Troškūnų parapijiniai komitetai, nenustatytos.

Tikslios datos, kada 1919 m. Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Piniavos, Rozalimo, Šeduvos, Šimonių ir Troškūnų valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Piniavos, Rozalimo, Šeduvos, Šimonių ir Troškūnų valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Miežiškių valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1920 m. Miežiškių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1931 m. ją baigė, nenustatytos.

6. Pumpėnų valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Pumpėnų valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Pumpėnų valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1919 m. Pumpėnų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Savivaldybių departamento direktoriaus 1926-02-27 nutarimu Pumpėnų valsčius nuo 1926-01-01 priskirtas Panevėžio apskričiai.[7]

Tikslios datos, kada 1940 m. Pumpėnų valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sutvarkius rastus Panevėžio apskrities valsčių savivaldybių neaprašytus dokumentus, 1966-01-01 sudaryti 3 apskaitos vienetai, įrašyti į sudaryto jungtinio fondo apyrašą Nr.1.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1967-10-20 archyvui perdavė 18197 Panevėžio apskrities valsčių savivaldybių bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 – 12: apyraše Nr.1 įrašytus 176, apyraše Nr.2 – 4961, apyraše Nr.3 – 1987, apyraše Nr.4 – 2753, apyraše Nr.5 – 676, apyraše Nr.6 – 246, apyraše Nr.7 – 1057, apyraše Nr.8 – 1381, apyraše Nr.9 – 837, apyraše Nr.10 – 993, apyraše Nr.11 – 2865, apyraše Nr.12 – 307 apskaitos vienetus. Archyve buvęs apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr.13.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1968 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai. 1975 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde – iš apskaitos išbraukta 50 bylų.

1988 m. fondo apyrašai Nr.1, 5, 6 ir 13 pertvarkyti: papildomai įrašyti 49 apskaitos vienetai, į kitą fondą iškelta 1 byla, atrinktos naikinti 153 bylos. Pertvarkius apyrašus Nr.1, 5, 6 ir 13 fonde buvo 18563 apskaitos vienetai, įrašyti apyrašuose Nr.1-13: į apyrašą Nr.1 buvo įrašyti 152, į apyrašą Nr.2 – 5118, į apyrašą Nr.3 – 2194, į apyrašą Nr.4 – 2763, į apyrašą Nr.5 – 529, į apyrašą Nr.6 – 218, į apyrašą Nr.7 – 1057, į apyrašą Nr.8 – 1381, į apyrašą Nr.9 – 937, į apyrašą Nr.10 – 993, į apyrašą Nr.11 – 2865, į apyrašą Nr.12 – 308, į apyrašą Nr.13 – 48 apskaitos vienetai.

Kupiškio rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba 1996-05-30 archyvui perdavė 11 Panevėžio apskrities žemės mokesčių knygų, kurios 1996-07-01 įrašytos į naujai sudarytą apyrašą Nr.14.

Iš viso fonde Nr.1240 yra 14 apyrašų, 18 574 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dalis apyrašų Nr.5 ir 6 bylų kataloguotos ir įtrauktos į vardinę ASMENŲ katalogo duomenų bazę.

Fondas nepilnas - nėra Kupiškio, Naujamiesčio, Pumpėnų, Rozalimo, Šeduvos, Šimonių ir Troškūnų valsčių savivaldybių veiklos dokumentų.

 

Miežiškių valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; apskrities ir valsčiaus tarybos ir valdybos posėdžių, seniūnijų gyventojų susirinkimų protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis, apskrities valdyba mažažemių aprūpinimo žeme, miško medžiagų pardavimo, gyvenamųjų namų draudimo, kelių ir tiltų taisymo, pašalpų skyrimo, mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, rekvizicijų, mokesčių, personalo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie gyvenamąsias vietoves, žuvusius ir dingusius be žinios kareivius, valsčiaus kaimus, sumokėtus žemės mokesčius, atsargos kareivius, gaisrus ir kt., statistinės žinios apie mokyklinio amžiaus vaikus; gyventojų, apdraudusių turtą, atsargos kareivių, pabėgusių kalinių ir kt. sąrašai; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 1 įrašyti 152 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Naujamiesčio valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Apyraše Nr. 2 įrašyta 5118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Naujamiesčio valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Apyraše Nr. 3 įrašyti 2194 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Naujamiesčio valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Apyraše Nr. 4 įrašyti 2763 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Panevėžio valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos ir valdybos posėdžių, seniūnijų gyventojų susirinkimų, seniūnų rinkimų komisijos protokolai; žinios apie ūkius, pramonės įmones, malūnus, gyventojus, valdomus žemės plotus, išduotus vidaus pasus, nustatytus žemės mokesčius, atsargos kareivius ir kt.; susirašinėjimo su įstaigomis žemės ūkio mokyklos, vartotojų draugijos steigimo, pradžios mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, kelių ir tiltų taisymo, pašalpų skyrimo, atsargos kareivių, rekvizicijų ir kt. klausimais dokumentai; kaimų, dvarų, beturčių, naujokų ir kt. sąrašai; gyventojams išduoti asmens liudijimai; žemės nuomos sutartys; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 5 įrašyti 529 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Piniavos ir Šeduvos valsčių savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyta:

Piniavos valsčiaus savivaldybės veiklos dokumentai - vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos ir valdybos posėdžių protokolai; žinios apie dvarus, ganyklas, miško plotus, jų išnuomavimą, malūnus, invalidus, beturčius, mokesčius; susirašinėjimo su įstaigomis, apskrities valdyba rekvizicijų, pastočių tiekimo, mokyklų aprūpinimo, kelių taisymo, vidaus pasų, laikinų asmens liudijimų išdavimo ir kt. klausimais dokumentai; valsčiaus seniūnijų, žemės savininkų, šeimų, karo pabėgėlių, namų savininkų, namų ir butų savininkų ir kt. sąrašai; ūkių skirstymo vienkiemiais ir žemės nuomos sutartys; piliečiams išduoti pasai ir liudijimai; asmenų, atvykusių gyventi į valsčių, registracijos knyga; finansų ir kt. dokumentai;

Šeduvos valsčiaus gyventojų asmens liudijimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 6 įrašyta 218 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1930 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Pumpėnų valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 7 įrašyti 1057 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1930 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Pumpėnų valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 8 įrašytas 1381 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rozalimo valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 9 įrašyti 937 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Šimonių valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 10 įrašyti 993 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Troškūnų valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 11 įrašyti 2865 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Troškūnų valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 12 įrašyti 308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Piniavos valsčių savivaldybių personalo bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti Miežiškių, Panevėžio ir Piniavos valsčių savivaldybių tarnautojų algų lapai, Naujamiesčio ir Panevėžio valsčių savivaldybių tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, o valsčių ribose – pagal metus; asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 13 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Kupiškio ir Šimonių valsčių žemės mokesčių knygų apyrašas Nr.14

 

Apyraše įrašytos Kupiškio ir Šimonių valsčių žemės mokesčių knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, o valsčių ribose – pagal metus.

Apyraše Nr. 14 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 400, ap. 1, b. 519, l. 2.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDO NR. 1240 PAPILDYMĄ

2012-09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Panevėžio apskrities valsčių savivaldybių fondą Nr. 1240 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-23 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 25/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

2010-07-01 Duomenų apskaitos tikslinimo aktu Nr. SA–214 buvo patikslintas bylų, įrašytų fondo Nr.1240 apyraše Nr. 11, skaičius.

2010 m. fonde Nr.1240 buvo 14 apyrašų, 18573 apskaitos vienetai.

2012 m. gegužės mėn. sutvarkytas Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvęs neaprašytas asmens vidaus pasas. Dokumentas priklauso Panevėžio apskrities valsčių savivaldybių fondui Nr. 1240.

Sudaryta 1 byla ir įrašyta į apyrašo Nr. 9 tęsinį. Dokumento chronologinės ribos 1922–1941 m.

Iš viso fonde Nr. 1240 yra 14 apyrašų, 18574 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Rozalimo valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 9

Į apyrašo tęsinį įrašytas asmens vidaus pasas.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fondo Nr. 1240 apyraše Nr. 9 įrašyti 938 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDO NR. 1240 PAPILDYMĄ

2017-12-22 Nr. SA-46

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Panevėžio apskrities valsčių savivaldybių fondą Nr. 1240 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-23 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 25/1.

Pakeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Panevėžio apskrities archyvas 2016-11-03 dokumentų perdavimo aktu Nr. D1-154/GF-17 Lietuvos centriniam valstybės archyvui (toliau LCVA) perdavė 33 Panevėžio valsčiaus savivaldybės veiklos bylas, įrašytas į bylų apyrašą Nr. 1.

2016 m. sudarytas fondo Nr. 1240 apyrašas Nr. 15. Į fondo Nr. 1240 apyrašą Nr. 15 įrašytos 33 bylos.

2017 m. patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, sudaryta 1 byla (Nr. 34 – senas apyrašas Nr. 1). Bylų sisteminimas apyraše nepakeistas. Iš viso apyraše Nr. 15 įrašytos 34 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1240 yra 15 apyrašų, 18608 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis.

Panevėžio valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 15

Apyraše įrašyti namų ir žemės sklypų, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių, pramonės įmonių denacionalizacijos, namų fondui tvarkyti įstatymų nuorašai, Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų ir įstaigų įsakymų, nutarimų, posėdžių protokolų nuorašai, Panevėžio liaudies teismo sprendimai, susirašinėjimo su Panevėžio apskrities įstaigomis žemės mokesčių ir skolų išieškojimo, medienos pardavimo, skyrimo, darbininkų samdymo, asmenų iškraustymo iš užgrobtų patalpų, nusavintos žemės gražinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai. Išduoti asmens liudijimai, pažymėjimai dėl asmenų gyvenamosios vietos, šeimos sudėties bei turtinės padėties, neturtingumo aktai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių protokolai, varžytinių skelbimo dokumentai, asmenų prašymai, skundai dėl neteisėto turto užgrobimo, nusavintos žemės gražinimo. Žinios apie valsčiuje esančias seniūnijas, gyventojų skaičių, kandidatus žemei gauti. Valsčiaus kaimų, dvarų ir vienkiemių, Medžiūnų, Nakrošių ir Ūtos kaimų žemės savininkų su nurodytu žemės plotu, žemės mokesčių skolininkų, šauktinių, gimusių 1919 –1921 m., valsčiaus teismo tarėjų ir kiti sąrašai, valsčiaus savivaldybės tarnautojų algų išmokėjimo lapai, kiti pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1240 apyraše Nr. 15 įrašyti 34 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921 m., 1923–1926 m., 1928 m., 1930–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:29