O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1242 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONĖLIŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1242

 

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Ignalinos valsčiaus savivaldybė (1939 m.–1940 m.)

Ignalinos valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Pabradės valsčiaus savivaldybė (1939 m.–1940 m.)

Pabradės valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1939 m. Švenčionėlių apskrityje buvo 6 valsčiai: Dūkšto, Ignalinos, Kaltanėnų, Pabradės, Smalvų, Švenčionėlių. [1]

1940 m. Švenčionėlių apskrityje 6 valsčiai: Ignalinos, Joniškio, Kaltanėnų, Pabradės, Saldutiškio, Švenčionėlių. [2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. ir 2. Ignalinos ir Pabradės valsčių savivaldybės. Tikslios datos, kada 1939 m. Ignalinos ir Pabradės valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Ignalinos ir Pabradės valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sutvarkius 1965 m. rastus neaprašytus Švenčionėlių apskrities valsčių savivaldybių dokumentus, 1966-06-23 buvo sudarytas jungtinis fondas Nr.1242, į kurio apyrašą Nr.1 buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1242 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m.; 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų.

 

Ignalinos ir Pabradės valsčių savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Ignalinos valsčiaus gyventojams išduoti pažymėjimai dėl darbingumo netekimo ir pranešimai apie darbo vietas, šaukimai atvykti į valsčiaus policijos nuovadą tardymui;

Pabradės valsčiaus savivaldybės susirašinėjimo su policijos Pabradės nuovados viršininku valsčiaus savivaldybės arešto namuose laikomų suimtųjų klausimais dokumentai, statistinės žinios apie arešto namų kalinių skaičių.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal valsčių savivaldybes.

Iš viso fondo Nr. 1242 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m.; 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1939 m., Nr. 672 – 4959.

[2] VŽ, 1940 m., Nr. 692 – 5236.

[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:13