O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1288 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PILVIŠKIŲ VALSČIAUS SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1288

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pilviškių valsčiaus vykdomasis komitetas (1918-11-21–1919 m.)

Pilviškių valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmasis Pilviškių valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-21.[1] Jame buvo išrinktas valsčiaus vykdomasis komitetas.

Marijampolės apskrities taryba 1919 m. Pilviškių valsčiaus savivaldybę perdavė Vilkaviškio apskričiai.[2]

Tiksli data, kada 1919 m. Pilviškių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

Tiksli data, kada 1940 m. Pilviškių valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialas 1966-02-26 Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui perdavė 4 Pilviškių valsčiaus savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 1288 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – 1918–1940 m. nėra veiklos dokumentų.

 

Žemės mokesčių knygų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žemės mokesčių knygos ir buhalterijos dienynas.

Bylos apyraše įrašytos pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr. 1288 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, spaustuvinis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 308.

[2] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 308.

[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 15:14