O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1297 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1297

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I.INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos miesto savivaldybė (1924-10-03 - 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17

aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Utenos miesto piliečiai 1920 m. nusprendė atsiskirti nuo Utenos valsčiaus savivaldybės ir įkurti miesto savivaldybę. Dėl įvairių priežasčių to padaryti nepavyko iki 1924 m. Rinkimai į Utenos miesto tarybą įvyko 1924-09-02. Miesto tarybos pirmasis posėdis, kuriame buvo išrinkta miesto valdyba, vyko 1924-10-03.[2]

Utenos miestas turėjo savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo dirbti buvo įpareigotos savivaldybės.

Tiksli data, kada 1940 m. Utenos miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Utenos apskrities savivaldybės fonde Nr. 843 1969 m. radus 176 Utenos miesto savivaldybės bylas, buvo sudarytas naujas fondas Nr.1297. Bylos sutvarkytos ir įrašytos į apyrašus Nr.1 ir Nr.2.

 

Utenos apskrities policijos vado fonde Nr.1094 1986-01-20 rastos 3 Utenos miesto savivaldybės bylos buvo įrašytos į apyrašą Nr.1.

 

Iš viso fonde Nr.1297 yra 2 apyrašai, 179 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto tarybos bei miesto valdybos ir rinkimų komisijos posėdžių protokolai; susirašinėjimo organizaciniais, administraciniais, ūkiniais-finansiniais, vidaus pasų išdavimo klausimais dokumentai, naujokų ėmimo komisijos aktai ir nurodymai; miesto gyventojų, beturčių, areštuotųjų, rinkėjų į miesto tarybą sąrašai; prašymai sumažinti mokesčius, atidaryti prekybos įmones, suteikti atostogas; liudijimai apie gyventojų socialinę padėtį, išduotus asmens vidaus pasus, naujokų amžių.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1297 apyraše Nr.1 įrašyti 162 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra žemės sklypų planų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti turgaus mokesčių rinkėjų ir vykstančių į samdomus darbus asmenų sąrašai, Utenos miesto valdybos ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų ir darbininkų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1297 apyraše Nr.2 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr.2 – 3, l. 8, Nr. 14, l. 1 - 8

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 2, b. 1782, l. 22.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:38