O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1344 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1344

 

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Batakių valsčiaus komitetas (1918-11-18–1919 m.)

Batakių valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Batakių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Eržvilko valsčiaus komitetas (1918-11-13–1919 m.)

Eržvilko valsčiaus savivaldybė 1919 m.–1940 m.)

Eržvilko valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

3. Kaltinėnų valsčiaus komitetas (1918-11-26–1919 m.)

Kaltinėnų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Kaltinėnų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

4. Laukuvos valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Laukuvos valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Laukuvos valsčiaus savivaldybė 1941 m.–1944 m.)

5. Skaudvilės valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Skaudvilės valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Skaudvilės valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

6. Šilalės valsčiaus komitetas (1918-11-26–1919 m.)

Šilalės valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Šilalės valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

7. Švėkšnos valsčiaus komitetas (1918 m. lapkritis–1919 m.)

Švėkšnos valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Švėkšnos valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

8. Tauragės valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Tauragės valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Tauragės valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Tauragės apskrityje 1919 m. buvo 14 valsčių: Batakių, Eržvilko, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Naumiesčio, Pagramančio, Pajūrio, Sartininkų, Skaudvilės, Šilalės, Švėkšnos, Tauragės, Upynos ir Vainuto.[1]

Tauragės apskrityje 1931 m. buvo 13 valsčių - Batakių, Eržvilko, Gaurės, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Naumiesčio, Skaudvilės, Šilalės, Švėkšnos, Tauragės, Vainuto ir Žygaičių.[2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Batakių valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Batakių valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-18.[7] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Batakių valsčiaus komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Batakių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Batakių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Eržvilko valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Eržvilko valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-13.[8] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Eržvilko valsčiaus komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Eržvilko valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Eržvilko valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

3. Kaltinėnų valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Kaltinėnų valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-26.[9] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Kaltinėnų valsčiaus komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Kaltinėnų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Kaltinėnų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

4, 5, 8. Laukuvos, Skaudvilės, Tauragės valsčių savivaldybės. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmieji Laukuvos, Skaudvilės, Tauragės valsčių atstovų suvažiavimai, kuriuose buvo išrinkti savivaldos vykdomieji organai – Laukuvos, Skaudvilės, Tauragės valsčių komitetai, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1919 m. Laukuvos, Skaudvilės, Tauragės valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Laukuvos, Skaudvilės, Tauragės valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė , nenustatytos.

6. Šilalės valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Šilalės valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-26.[10] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Šilalės valsčiaus komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Šilalės valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Šilalės valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

7. Švėkšnos valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Švėkšnos valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[11] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Švėkšnos valsčiaus komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Švėkšnos valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Švėkšnos valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-12-24 archyvui perdavė 93 Batakių valsčiaus savivaldybės, 365 Kaltinėnų valsčiaus savivaldybės, 20 Laukuvos valsčiaus savivaldybės, 539 Skaudvilės valsčiaus savivaldybės, 732 Švėkšnos valsčiaus savivaldybės, 247 Tauragės valsčiaus savivaldybės bylas, įrašytas apyrašuose.

Archyve bylos peršifruotos, sudaryta 10 apyrašų - kiekvienos valsčiaus savivaldybės bylos įrašytos į atskirą apyrašą: apyraše Nr.1 įrašyti 93, apyraše Nr.2 – 341, apyraše Nr.3 – 24, apyraše Nr.4 – 20, apyraše Nr.5 – 528, apyraše Nr.6 – 11, apyraše Nr.7 – 700, apyraše Nr.8 – 32, apyraše Nr.9 – 105, apyraše Nr.10 – 142 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1972 m., 1986 m. ir 1993 m. papildomai įrašyti 55 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr.1 – 49, į apyrašą Nr.6 – 4, į apyrašą Nr. 7 – 1, į apyrašą Nr.9 – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr.1344 yra 10 apyrašų, 2051 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Batakių ir Eržvilko valsčių savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: Batakių valsčiaus savivaldybės veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos ir valdybos susirinkimų protokolai, statistinės žinios apie valsčiaus plotą, mokesčių rinkimą, gyventojus, norinčius įsigyti žemės; susirašinėjimo su įstaigomis išduotų vidaus pasų ir metrikų, žemės tvarkymo, varžytinių, miško kirtimo, sumokėtų ir nesumokėtų mokesčių, pradinių mokyklų steigimo, kariuomenės rezervo sudarymo, turto perėmimo ir kitais klausimais dokumentai; valsčiaus gyventojams išduotų liudijimų registracijos knyga; žemės rūšiavimo komisijos aktai, finansiniai dokumentai, algų ir pašalpų išmokėjimo lapai;

Eržvilko valsčiaus gyventojų prašymai ir išduoti leidimai pastatų statybai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.1 įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Kaltinėnų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos ir valdybos susirinkimų protokolai; statistinės žinios apie gyventojų skaičių, valsčiaus žemės plotą; valsčiaus valdybos nutarimų knyga, susirašinėjimo su įstaigomis tarnautojų skyrimo, žemės mokesčių išieškojimo, žemės pirkimo-pardavimo, kelių taisymo, pradžios mokyklų steigimo, gyventojų sveikatos ir socialinės apsaugos ir kitais klausimais dokumentai; piliečių prašymai pripažinti nuosavybės teises; žemės ir miško savininkų, pradinių klasių mokinių, išparceliuotų dvarų sąrašai; finansiniai dokumentai, tarnautojų algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.2 įrašytas 341 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Kaltinėnų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su institucijomis per karą asmenų palikto turto, mokyklų administravimo, neturtingų asmenų šelpimo, pramonės įmonių registracijos, žydų palikto turto likvidavimo ir kitais klausimais dokumentai; vokiečių kariuomenės konfiskuoto turto, nacionalizuotų įmonių, dirbtuvių, ūkių, amatininkų, piliečių, atvykusių iš Sovietų Sąjungos sąrašai; finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.3 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra tilto projektas ir valsčiaus planai.

 

Laukuvos valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti apskrities valdybos aplinkraščiai ir nurodymai; viršaičio įsakymai seniūnams dėl kelių taisymo prievolės; susirašinėjimo su įstaigomis dėl kelių ir tiltų būklės, naujokų šaukimo ir kitais klausimais dokumentai; valsčiaus kelių, tiltų, įmonių savininkų, gyventojų sąrašai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.4 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Skaudvilės valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti apskrities viršininko įsakymai, aplinkraščiai veiklos klausimais, seniūnijų ir kaimų sueigų nutarimai, statistinės žinios apie valsčiaus kaimų gyventojus, jų turtinę padėtį; žinios apie kaimų išskirstymą viensėdžiais, valsčiaus tarnautojus ir seniūnus; susirašinėjimo su įstaigomis naujokų registracijos, seniūnijų steigimo, kursų organizavimo, pradžios mokyklų steigimo, dvarų nuomavimo, kaimų išskirstymo viensėdžiais, mokesčių išieškojimo ir kitais klausimais dokumentai, parduotuvių, įmonių, miško savininkų sąrašai, finansiniai dokumentai, valsčiaus tarnautojų ir seniūnų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.5 įrašyti 528 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Skaudvilės valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti apskrities valdybos įsakymai ir aplinkraščiai veiklos klausimais; pranešimai apie nusavintą iš ūkininkų žemę; žinios apie valsčiaus pramonės įmones ir gyventojus; susirašinėjimo su apskrities valdyba, apskrities viršininku mokyklų remonto, amatininkų, ūkininkų ir kitais veiklos klausimais dokumentai; išduoti pažymėjimai apie gyventojų turtą, kuro pirkimą, prievolių atlikimą, statybinių medžiagų gavimą, ūkininkų sąrašai, išlaidų sąmata.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.6 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Šilalės ir Švėkšnos valsčių savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti: Švėkšnos valsčiaus savivaldybės veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities ir valsčių tarybų ir valdybų posėdžių protokolai, pranešimai apie ūkininkų nekilnojamąjį turtą, kuris buvo perduotas kitiems savininkams; susirašinėjimo su įstaigomis mokesčių mokėjimo, miško medžiagos pardavimo ir kitais klausimais dokumentai, leidimų medžioklei išdavimo dokumentai, tarnautojų algų lapai, pajamų ir išlaidų sąmata;

Šilalės valsčiaus 1920-1921 m. žemės mokesčių mokėtojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal savivaldybes ir chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.7 įrašytas 701 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Švėkšnos valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti žydų turto nusavinimo ir išpardavimo aktai, pažymėjimai maisto kortelėms gauti, gavusių maisto korteles sąrašai, gimimo metrikų išrašai, kasos pajamų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.8 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Tauragės valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities ir valsčiaus tarybų posėdžių, turto aprašymo protokolai, susirašinėjimo su įstaigomis nesumokėtų mokesčių, atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo, pradžios mokyklų steigimo, nukentėjusių nuo audrų ūkininkų šelpimo, kelių taisymo ir kitais klausimais dokumentai, sutartys dėl gyvenamojo ploto nuomos, atsargos ir apsaugos karių sąrašai, finansų dokumentai, tarnautojų algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.9 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1941m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra tiltų brėžinių.

 

Tauragės valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su institucijomis statybos darbų vykdymo, kelių priežiūros, maisto kortelių išdavimo, miško medžiagos pirkimo, rusų atbėgėlių, karo padarytų nuostolių, arklių mobilizacijos, neatliktų prievolių ir kitais klausimais dokumentai; gyventojų, gavusių maisto korteles, sąrašai; valsčiaus biudžeto pakeitimai ir papildymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr.1344 apyraše Nr.10 įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra sodybų situacijų planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 231.

[8] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 231.

[9] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 231.

[10] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 231.

[11] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 231.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:32